Atnaujintas 2008 balandžio 2 d.
Nr.25
(1618)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Lietuvos Trispalvei – 90 metų

Gediminas ADOMAITIS

Šiemet sukanka 90 metų, kai Lietuvos Taryba patvirtino Trispalvės spalvas. 1918 metų balandžio mėnesį „Lietuvos aidas“ rašė: „Išrinktoji komisija lietuvių tautinės vėliavos spalvoms nustatyti š. m. 19 dieną galutinai nusprendė, kad lietuvių tautinė vėliava privalo turėti šias tris spalvas: iš viršaus geltoną, viduryje žalią ir apačioje raudoną. Vėliavoje viršutinėje dalyje kampe ant raudono kvadrato geltonojoje juostoje gali būti įdėtas Vytis“.


Dėl „Aušros“ 125-mečio jubiliejaus minėjimo mokyklose

LR Švietimo ir mokslo ministrei Romai Žakaitienei

Viename iš Lietuvai pagražinti
draugijos renginių. Dešinėje –
Juozas Dingelis
Vytauto VISOCKO nuotrauka

Pirmasis lietuvių politinis visuomeninis ir literatūrinis žurnalas „Aušra“ buvo išleistas 1883 metais. Praėjo 125 metai nuo tų istorinių dienų, kai aušrininkai, žadindami Tautos savimonės, orumo ir patriotizmo jausmus, pradėjo žygį sunkiu atgimimo keliu kovoje už Lietuvos laisvę.

Lietuvos Nepriklausomybės 90-metis, „Aušros“ 125-metis – ypač svarbios datos Lietuvos istorijoje, turinčios didelės reikšmės jaunosios kartos ugdymui, Tautos, kaip valstybės pamato, išsaugojimui.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija