Atnaujintas 2008 balandžio 2 d.
Nr.25
(1618)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Bažnyčios durys atvertos visiems

Žymaus musulmono krikštas Vatikane

 

Mindaugas BUIKA

Kovo 22-ąją per iškilmingą
Velyknakčio šv. Mišių liturgiją
Šv. Petro bazilikoje kartu
su kitais keliais katechumenais
iš įvairių šalių krikšto sakramentą
iš Šventojo Tėvo priėmė Italijoje
gyvenantis 55 metų egiptiečių
kilmės publicistas, dienraščio
„Corriere della Sera“
redaktoriaus pavaduotojas
Magdis Alamas

Beprasmiški O. bin Ladeno grasinimai

Pastarojo meto įvykiai patvirtina žinomą faktą, jog katalikų ir musulmonų santykių plėtra gali įgyti ir dramatiškų elementų. Praėjus vos keliems dienoms po to, kai garsiosios teroristinės organizacijos „Al Qaeda“ lyderis Osama bin Ladenas apkaltino popiežių Benediktą XVI dalyvavimu „naujajame kryžiaus žygyje“ prieš islamo tautas, Vatikane buvo pakrikštytas vienas žinomiausių musulmonų žurnalistų. Kovo 22-ąją per iškilmingą Velyknakčio šv. Mišių liturgiją Šv. Petro bazilikoje kartu su kitais keliais katechumenais iš įvairių šalių krikšto sakramentą iš Šventojo Tėvo priėmė Italijoje gyvenantis 55 metų egiptiečių kilmės publicistas, dienraščio „Corriere della Sera“ redaktoriaus pavaduotojas Magdis Alamas.


Dėl reakcijos į atsivertusio musulmono krikštą

Jordanijos Karališkojo islamiškojo
strateginių studijų centro vadovas
prof. Arefas Ali Nayedas

Vatikano spaudos tarnybos (taip pat ir Vatikano radijo) direktorius kun. Federikas Lombardis, SJ, paskelbė pareiškimą, komentuojantį reakcijas, kurių, pirmiausia islamo pasaulyje, sulaukė iš islamo į katalikybę atsivertusio egiptiečių kilmės italų žurnalisto Magdžio Alamo krikštas Šv. Petro bazilikoje Velyknakčio pamaldų metu. Daugiausia dėmesio skiriama kritikai, kurios sulaukta iš 138 islamo atstovų, pernai paskelbusių atvirą laišką, kuriuo buvo pradėtas vienas rimčiausių pastaruoju metu krikščionių ir musulmonų religinio ir kultūrinio dialogo bandymų.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija