Atnaujintas 2008 balandžio 2 d.
Nr.25
(1618)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Lietuvos kariuomenės ąžuolas

Kazimieras Dobkevičius

Kazimierą Baršauską sveikino
garsus publicistas, dimisijos
leitenantas Vilius Bražėnas

Visagalis Dievas ir likimas lėmė, kad Lietuvos kariuomenės karininkas Kazimieras Baršauskas Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 1940 m. liepos 12 dieną su grupe karininkų buvo suimtas Panevėžyje, vėliau kalinamas Ukmergės, Panevėžio, Kauno kalėjimuose, IX forte. Paskui buvo išvežtas į Rygos bei Maskvos kalėjimus. Sovietų NKVD ypatingojo pasitarimo nuteisiamas aštuonerius metus kalėti. Kalėjo Pečioros ir Vorkutos lageriuose, Komijoje, dirbo katorgininko darbą akmens karjere, miške, tiesė geležinkelį. Visiškai išsekintas 1947 m. sausio 9 dieną paleistas į laisvę, grįžo į Lietuvą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija