Atnaujintas 2008 balandžio 2 d.
Nr.25
(1618)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Gyvenimo vingiuose

Juozas Keliuotis apie Juozą Albiną Herbačiauską

(Tęsinys. Pradžia Nr. 18, 20, 22)

Greitai ministras pats įsitikino savo šios akcijos nesėkmingumu: „Naujoji Romuva“ ėjo toliau ir plėtėsi. Tada jis ne kartą mane geruoju kalbino susitaikinti: „Naujoji Romuva“ atšaukianti Švietimo ministeriją kritikuojančius straipsnius ir jos viešai atsiprašysianti, o jisai tada atšauksiąs tą savo raštą, kuriuo visiems mokytojams rekomenduoja nutraukti „Naujosios Romuvos“ prenumeravimą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija