Atnaujintas 2008 balandžio 9 d.
Nr.27
(1620)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Dovana Šilainių bendruomenei

Olga Žilinskienė

Linksmybes paįvairino margučių
ridenimo varžybos

Atvelykio rytą baigiantis šv. Mišioms klebonas kun. Emilis Jotkus paskelbė, kad tėvai su vaikučiais yra laukiami parapijos salėje, kur jiems Atvelykio šventę paruošė Tėvynės sąjungos Šilainių skyriaus bendruomenė. Į nedidelę parapijos salę gausiai susirinko dideli ir maži parapijiečiai. Šventės pradžioje kun. E. Jotkus pasveikino susirinkusiuosius, linkėdamas toliau tęsti atvelykio šventės džiaugsmą ir su visais sukalbėjo maldelę „Garbė Dievui Tėvui“.


„Ropės rovimas“ per Atvelykį

Jonas PETROKA

Nuotrauka atminčiai: kun. Gediminas
Jankūnas, Edita Čereškevičienė,
Nijolė Gaivenienė, Olga Ludziš ir
Seimo narys Manfredas Žymantas

Antalieptės pagrindinėje mokykloje įvyko graži Atvelykio šventė. Į renginį susirinko šio krašto neįgalieji pasidžiaugti, pabendrauti, pabūti kartu. Ir šventė jie ne vieni. Atvyko ir grupė Utenos krašto žmonių su negalia sąjungos narių. Likimo nuskriaustus žmones koncertu sveikino jaunieji antalieptiškai. „Ropės rovimas“ sulaukė daugiausiai emocijų. Jauniausiems žaidimo dalyviams Zarasų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Vytautas Sekonas įteikė tortą. Nuotaikingai nuteikė Utenos krašto žmonių su negalia sąjungos ansamblio „Gaja“ dainininkai ir muzikantai.


Prisiminė kraštietį

Vytautas Bagdonas

Renginio organizatoriai ir dalyviai
(pirmoje eilėje iš kairės): Aldona
Širvinskienė ir Aldona Bagdonienė,
antroje eilėje: Irma Deguckienė,
Vidmantas Plėta ir Jolanda Čolanienė
Simonos Bagdonaitės nuotrauka

Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyrius kartu su Labdaros ir paramos fondu „Baltasis balandis“ kovo 29 dieną vietinius gyventojus ir jų svečius pakvietė į popietę „Visi pasidžiaukime šv.Velykų stebuklu“. Jau ne pirmus metus Atvelykio proga Vaitkūnų kaimo klube tradiciškai organizuojamas koks nors renginys. Ne kartą vietos dramos mėgėjų kolektyvas per Atvelykį pakviesdavo į jų pastatyto spektaklio premjerą. Šį kartą surengtas kamerinis renginys, skirtas prisiminti tragiško likimo jauną kūrėją, buvusį Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos klieriką Karolį Širvinską (1980-2001).


Margučių ridenimo varžytuvės

Rūta Averkienė

Margučių ridenimo varžytuvių
organizatoriai ir nugalėtojai

Kad sena lietuviška tradicija – velykinių margučių ridenimas – linksma atrakcija ne tik vaikams, bet ir suaugusiems, buvo galima įsitikinti prieš Atvelykį Marcinkonyse, Dzūkijos nacionalinio parko etnografijos muziejaus kieme vykusiose pirmosiose dzūkiškose velykinių margučių ridenimo varžytuvėse. Šią smagią popietę organizavęs muziejaus vedėjas Jonas Bajoriūnas sakėsi norėjęs ne šiaip sau varžytuves suruošti, o drauge ir senąsias protėvių tradicijas prisiminti, ir klausantis parko darbuotojo Romo Norkūno armonikos melodijų pavasarėjančioje gamtoje pabendrauti.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija