Atnaujintas 2008 balandžio 9 d.
Nr.27
(1620)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Pasiutpolkė
prie įskilusios
energetikos geldos

Trigalviams
slibinams ir liūtams –
ne vieta!

Rytuose – meška,
Vakaruose – vilkas

Išugdė meilę gimtajai
kalbai

Ypatinga užduotis

Gyvenimo vingiuose

Artėja Popiežiaus kelionė į Jungtines Amerikos Valstijas

Mindaugas BUIKA

JAV prezidentas Džoržas Bušas
ir popiežius Benediktas XVI

Laukiamas tarptautinis vizito atgarsis

Visos ligšiolinės popiežiaus Benedikto XVI užsienio apaštalinės kelionės turėjo didelį tarptautinį atgarsį: per pirmuosius trejus pontifikato metus du kartus aplankyta tėvynė Vokietija, pabuvota pirmtako Jono Pauliaus II gimtinėje Lenkijoje, taip pat Ispanijoje, Turkijoje, Brazilijoje ir Austrijoje. Balandžio 15-21 dienomis vyksiantis Šventojo Tėvo vizitas Jungtinėse Amerikos Valstijose daugelio ekspertų vertinimu taip pat turės visuotinę reikšmę. Ir ne tik dėl tos šalies Katalikų Bažnyčios dydžio (už JAV katalikų daugiau turi tik Brazilija, Meksika ir Filipinai, o kardinolų ir kunigų – tik Italija) ir daugiaetniškumo (amerikiečių katalikų bendruomenėse pamaldos vyksta daugiau kaip 30 kalbų), bet ir dėl paties Jungtinių Amerikos Valstijų politinio, ekonominio ir karinio pranašumo pasaulyje.


Šv. Jono Nepomuko mieste

Vytautas Bagdonas

Iš Šv. Jokūbo bažnyčios kunigai
pernešė šv. Jono Nepomuko
skulptūrą į Šv. Jono bažnyčią

Kiekvienais metais Čekijoje gražiai pagerbiamas šios šalies globėjo švento Jono Nepomuko atminimas. Ypač pakiliai vyksta šv. Jono Nepomuko atlaidai gimtajame Nepomuko mieste. Kadangi Nepomuką ir Anykščius jau ne vienerius metus sieja glaudūs draugystės ir bendradarbiavimo ryšiai, nepomukiečiai visuomet pasikviečia kartu prisiliesti prie žymiojo savo kraštiečio atminimo ir anykštėnus. Kovo pabaigoje Nepomuke lankėsi Anykščių rajono mero Sigučio Obelevičiaus vadovaujama delegacija, rajono Tarybos narys gydytojas Rolandas Jurkėnas, rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centro direktorė Jolanta Pleškienė ir Anykščių šv. Mato parapijos vikaras kun. Justas Jasėnas.


Vilius Bražėnas: „Blogis triumfuoja, kai geri žmonės jam nesipriešina“

Gintaras VISOCKAS

Vilius Bražėnas
Kazimiero Dobkevičiaus nuotrauka

2008 metų balandžio 6-ąją Viliui Bražėnui sukako 95-eri metai. Vilniaus Karininkų ramovėje ta proga buvo surengtas iškilmingas šio ilgus metus Amerikoje praleidusio, o prieš septynerius metus į tėvynę sugrįžusio lietuvio pagerbimas. Šilto, gilaus, prasmingo tai būta paminėjimo. Ir kartu – nei per daug ilgo, nei per daug saldaus. Būtent tokio, kokio reikia, norint deramai pagerbti V. Bražėną – visuomet siekusį konkrečiai dirbti, veikti, kurti žymų publicistą, antikomunistą, rašytoją, žurnalistą, politologą, antiglobalistą. Beje, ne taip lengva išskirti veiklos sritį, kuri būtų V. Bražėno gyvenime pati svarbiausia. Gal žurnalistika, publicistika, o gal oratorinis menas, gal diskusijos, rengtos klausytojų sausakimšose auditorijose? Gilinantis į V. Bražėno nueitą kelią derėtų pavadinti jį itin nuoširdžiu, itin atkakliu kovotoju už Lietuvos laisvę. Ir tai būtų tikra, nė kiek nepagražinta tiesa.


„Žemyna“ stiprina lietuvybę

Edmundas Simanaitis

„Žemynos“ choro vadovė
Violeta Michelkevičienė
ir chormeisterė Rita Benošienė

Muzikinėje popietėje prisiminta istorija

Jonavos Kultūros centro mišrus choras „Žemyna“ trečiąją Velykų dieną surengė muzikinę popietę, į kurią pakvietė buvusius choro dainininkus. Veteranų atvyko per dvidešimt. Choro vadovė V. Michelkevičienė pasikeisdama su chormeistere R. Benošiene vedė programą.

Pradžioje buvo žaismingai sudainuota A. Kulikausko režisuota jau seniai liaudies daina tapusi A.Baranausko „Giedu dainelę“. Prisikėlimo šventės garbei pakiliai ir iškilmingai nuskambėjo A. H. Rosewig „Gloria“. Koncerto pabaigoje choristai kartu su veteranais užtraukė tradicinę „Kur giria žaliuoja“ ir, žinoma, jau seniai neoficialiu himnu tapusią „Kur bėga Šešupė“.


„Pamokos“ premjerai pasibaigus

Vytas Rutkauskas,

Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktorius

Akimirkos iš E. Jonesko pjesės
„Pamoka“ pjemjeros

Rietavo kultūros centre tęsiasi spalvingi teatrų dienų renginiai. Kiek malonaus jaudulio įvairius personažus įkūnijantiems aktoriams – mokinukams, jų mokytojams, režisieriams! Kiek solidarios, pakylėtos nuotaikos šių renginių lankytojams, žiūrovams! Nesuklysime sakydami, kad į gyvenimą vis agresyviau veržiantis abejotinos kokybės pramogų šou, teatro dienos tampa viena iš nedaugelio oazių, kurioje dar galima kalbėti apie vertybinius kultūros poreikius, dvasinio brandinimo problemas.


Su maestro Antanu Paulavičiumi atsisveikinant

Kazys BLAŽEVIČIUS

Prie Antano Paulavičiaus amžinojo
poilsio vietos Kauno Petrašiūnų
kapinėse atsisveikinimo
žodį taria akademikas
Antanas Tyla (dešinėje)

Gamta motinėlė poetų ir rašytojų krašto – Anykščių – sūnų Antaną Paulavičių (1924 01 02 – 2008 03 28) apdovanojo gausybe talentų. Jis poetas, rašytojas, publicistas, dramaturgas, kompozitorius, chorvedys, aktyvus visuomenininkas, didis patriotas.

1944 m. vasario 16 dieną išgirdęs gen. Povilo Plechavičiaus kvietimą stoti į jo organizuojamą Vietinę rinktinę, Antanas buvo vienas pirmųjų savanorių. Prisimindamas ryžtingo apsisprendimo dienas, Antanas ilgus metus – iki mirties – vadovavo Lietuvos Vietinės rinktinės karių sąjungai, rūpinosi žuvusių karių atminimo įamžinimu.


Dovana Šilainių bendruomenei

Olga Žilinskienė

Linksmybes paįvairino margučių
ridenimo varžybos

Atvelykio rytą baigiantis šv. Mišioms klebonas kun. Emilis Jotkus paskelbė, kad tėvai su vaikučiais yra laukiami parapijos salėje, kur jiems Atvelykio šventę paruošė Tėvynės sąjungos Šilainių skyriaus bendruomenė. Į nedidelę parapijos salę gausiai susirinko dideli ir maži parapijiečiai. Šventės pradžioje kun. E. Jotkus pasveikino susirinkusiuosius, linkėdamas toliau tęsti atvelykio šventės džiaugsmą ir su visais sukalbėjo maldelę „Garbė Dievui Tėvui“.


Prisiminė kraštietį

Vytautas Bagdonas

Renginio organizatoriai ir dalyviai
(pirmoje eilėje iš kairės): Aldona
Širvinskienė ir Aldona Bagdonienė,
antroje eilėje: Irma Deguckienė,
Vidmantas Plėta ir Jolanda Čolanienė
Simonos Bagdonaitės nuotrauka

Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyrius kartu su Labdaros ir paramos fondu „Baltasis balandis“ kovo 29 dieną vietinius gyventojus ir jų svečius pakvietė į popietę „Visi pasidžiaukime šv.Velykų stebuklu“. Jau ne pirmus metus Atvelykio proga Vaitkūnų kaimo klube tradiciškai organizuojamas koks nors renginys. Ne kartą vietos dramos mėgėjų kolektyvas per Atvelykį pakviesdavo į jų pastatyto spektaklio premjerą. Šį kartą surengtas kamerinis renginys, skirtas prisiminti tragiško likimo jauną kūrėją, buvusį Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos klieriką Karolį Širvinską (1980-2001).


„Ropės rovimas“ per Atvelykį

Jonas PETROKA

Nuotrauka atminčiai: kun. Gediminas
Jankūnas, Edita Čereškevičienė,
Nijolė Gaivenienė, Olga Ludziš ir
Seimo narys Manfredas Žymantas

Antalieptės pagrindinėje mokykloje įvyko graži Atvelykio šventė. Į renginį susirinko šio krašto neįgalieji pasidžiaugti, pabendrauti, pabūti kartu. Ir šventė jie ne vieni. Atvyko ir grupė Utenos krašto žmonių su negalia sąjungos narių. Likimo nuskriaustus žmones koncertu sveikino jaunieji antalieptiškai. „Ropės rovimas“ sulaukė daugiausiai emocijų. Jauniausiems žaidimo dalyviams Zarasų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Vytautas Sekonas įteikė tortą. Nuotaikingai nuteikė Utenos krašto žmonių su negalia sąjungos ansamblio „Gaja“ dainininkai ir muzikantai.


Margučių ridenimo varžytuvės

Rūta Averkienė

Margučių ridenimo varžytuvių
organizatoriai ir nugalėtojai

Kad sena lietuviška tradicija – velykinių margučių ridenimas – linksma atrakcija ne tik vaikams, bet ir suaugusiems, buvo galima įsitikinti prieš Atvelykį Marcinkonyse, Dzūkijos nacionalinio parko etnografijos muziejaus kieme vykusiose pirmosiose dzūkiškose velykinių margučių ridenimo varžytuvėse. Šią smagią popietę organizavęs muziejaus vedėjas Jonas Bajoriūnas sakėsi norėjęs ne šiaip sau varžytuves suruošti, o drauge ir senąsias protėvių tradicijas prisiminti, ir klausantis parko darbuotojo Romo Norkūno armonikos melodijų pavasarėjančioje gamtoje pabendrauti.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija