Atnaujintas 2008 balandžio 9 d.
Nr.27
(1620)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Gyvenimo vingiuose

Juozas Keliuotis apie Juozą Albiną Herbačiauską

(Tęsinys. Pradžia Nr. 18, 20, 22, 25)

Vincas Krėvė, Sofija Čiurlionienė, Liudas Gira, Kazys Binkis ir Balys Sruoga lygiagrečiai plėtojo šiuos teiginius ir savo kūrybą grindė liaudies kūrybos pradais („Šarūnas“, „Dainavos šalies padavimai“, „Dul - dul - dūdelė“, „Žalioji pievelė“, B. Sruogos pirmoji lyrika ir jo liaudies dainų moksliški tyrinėjimai, K. Binkio „Eilėraščiai“ ir kt.). Tuo buvo griaunama A. Jakšto ir Maironio klasikinė eilėdara ir ieškoma naujų laisvų kelių, kuriama nauja literatūra, pagrįsta liaudies kūrybos turiniu, o itin jos forma.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija