Atnaujintas 2008 balandžio 23 d.
Nr.31
(1624)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Krašto tautodalininkų parodoje – 620 darbų

Bronius VERTELKA

Prie parodos stendų

215 kūrėjų ir 620 jų darbų – toks Panevėžio krašto tautodailės parodos, veikiančios Panevėžio dailės galerijoje, kraitis. Aktyviausi joje Panevėžio tautodailininkai: 97 autoriai pateikė net 283 savo darbus. Parodoje dalyvauja 30 Biržų krašto savamokslių menininkų, kurie pristatė 99 kūrinius. Galerijoje eksponuojami skulptūros, medžio drožybos, kalvystės, tapybos, keramikos, juvelyrikos, audimo, pynimo, mezgimo, siuvinėjimo ir kitokie Panevėžio, Biržų, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio, Anykščių bei Ukmergės autorių darbai. Net 287 tekstilės dirbiniai, 84 tapybos paveikslai...


Aktorė praskaidrino kraštiečių gyvenimą

Jolita ŽURAUSKIENĖ

Ukmergiškiai nuoširdžiai
bendravo su savo kraštiete aktore
Regina Varnaite

Balandžio mėnesį Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos salėje šurmuliavo bočiai. Į susitikimą su kraštiete aktore Regina Varnaite atskubėjo ne tik jos bendraklasiai, bet ir gerbėjai. Susitikimą organizavo Ukmergės Bočių sekcija „Prie židinio“ (vadovė Zuzana Stunžėnienė), o jo iniciatore buvo Aldutė Šimelienė.

Džiaugiasi savo darbu

Savo buvusioje mokykloje R. Varnaitė susirinkusiems kalbėjo apie laimę: „Laimė dirbti tą darbą, kuriam jauti pašaukimą, kuris visada tau yra mielas ir niekada nenusibosta“. Ji pasakojo, kad nuo vaikystės svajojo tapti aktore, vaidinti pradėjo mokykloje, labai mėgo eilėraščius, poeziją.


Vakarai prie Cimbruvkos. Pas Vaižgantą

Alfas PAKĖNAS

Dailininko E. Janimaegi
draugiškas šaržas,
nupieštas Kaune, apie 1925 metus

Cimbruvka – tai krantinė palei Nemuną nuo Vytautinės bažnyčios Santakos link. Taip krantinę vadino Vaižganto laikais. Cimbruvka buo mėgstama Juozo Tumo pasivaikščiojimo ir meditacijų vieta. Čia kauniečiai, pakrantės namų gyventojai dažnai jį matydavo su šuneliu Kauku arba su bičiuliais Aleksandru Dambrausku-Jakštu, kun. Stanislovu Kiškiu, dailėtyrininku Paulium Galaune, o kartais ir su Maironiu. Čia pat, prie Švč. Marijos Mergelės Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios, kurioje Tumas rektoriavo 12 metų, stovėjo daktaro Petro Musteikio namas. Antrame aukšte buvo įsikūrusi klebonija – dabar Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis butas-muziejus (Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinys). Muziejus dažnai lankomas, gyvas – kaip gyva, šaltiniuota, purslojanti paties Vaižganto kūryba. Muziejuje vyksta kultūriniai sambūriai, atgaivintos dar Vaižganto laikais gyvavusios tradicijos: Juozapinių šventė, Juodoji vakarienė, šv. Pranciškaus vardo dienos paminėjimas.


Nauja diena – nauji netikėtumai

Nijolė Norkienė

Jurbarko rajono Skirsnemunės miestelio bibliotekai vadovauja kūrybinga ir sumani bibliotekininkė Giedrė Jasinskienė. Su kolege N. Jonaitiene ji nuolat rengia įvairius projektus ir pakviečia miestelio žmones į įdomius susitikimus. Praėjusių metų gruodžio mėnesį bibliotekoje svečiavosi V. V. Landsbergis, o balandžio 11 dieną – aktorė ir rašytoja Doloresa Kazragytė. Aktorė savęs rašytoja nevadina, nors yra išleidusi penkias knygas, ruošiama šeštoji. Jos didysis pašaukimas – teatras.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija