Atnaujintas 2008 balandžio 23 d.
Nr.31
(1624)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Gyvenimo vingiuose Juozas Keliuotis apie Juozą Albiną Herbačiauską

(Tęsinys. Pradžia Nr. 18, 20, 22, 25, 27, 29)

Jubiliatui pagerbti entuziastiškas kalbas pasakė tokie to meto visuomenės autoritetai kaip J. Tumas-Vaižgantas, tada Rašytojų draugijos pirmininkas, ir prof. M. Romeris, VD universiteto rektorius. J. Tumas-Vaižgantas apibūdino jį kaip romantiką, didelį legendos adoratorių, kėlusį Lietuvoje didžios Europos masto literatūros pasiilgimą ir kai kuriais atžvilgiais esantį panašų į jį patį – J. Tumą-Vaižgantą. Prof. M. Romeris pasisakė esąs J. A. Herbačiausko kūrinys, nes jis, o ne kas kitas, pažadinęs jame sąmoningą lietuvį ir iš viso jis turėjęs nemažos įtakos Krokuvoje studijuojantiems sulenkėjusiems lietuviams.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija