Atnaujintas 2008 gegužės 14 d.
Nr.36
(1629)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Apie vieną subliuškusią isteriją

Sutikus šitą žmogų ne visada įtarsi, kad jis yra labai galingas. Netgi priešingai – galima pagalvoti, kad sutikai labai silpną, išvargintą, negandų iškankintą vyriškį. Išties, jis neaukšto ūgio, apsirengęs dešimties metų senumo striukele, paprastu kostiumu. Tačiau televizijos ekrane (o čia jis pasirodo dažnai – naujosios Lietuvos TV valdžios dėka gavo nuolatinę laidą – ypač dabar, po neįprastai pakrypusių įvykių šalyje vis rėkiant apie nacizmo, fašizmo ir rasizmo baubą šalyje) šis vyrukas įgauna „savo formą“, atrodo tarsi galiūnas, nesuvaržomas bet kokiame sprendime. O dar galingesnis tampa tada, kai pradeda komentuoti apie nacizmą ar rasizmą Lietuvoje.


Į suvažiavimą rinkosi Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio dalyviai

Kazimieras Dobkevičius

Partizanų suvažiavimo delegatai –
šaunūs ir pasitempę,
kaip jaunystės metais

Lietuvos partizanai nuo 1944 iki 1953 metų sovietų okupantams kėlė siaubą, tačiau žadėtoji pagalba iš Vakarų neskubėjo ir išsivaduojamoji kova slopo. NKVD agentai prasiskverbė į partizanų vadovybės gretas, prasidėjo didelės išdavystės, o partizanų gretos retėjo. Galiausiai sovietai nuslopino rezistencinę kovą, suėmė išduotą Lietuvos partizaninio pasipriešinimo vadą Vytautą Žemaitį.

Ginkluotas pasipriešinimas sutrukdė Rusijos kolonistams Lietuvoje įsikurti, skirtingai nei Estijoje ar Latvijoje. Sovietmečiu rusai Lietuvoje tesudarė tik 6-7 proc. gyventojų. Apie 83 proc. Lietuvos sudarė autochtonai – vietiniai, visą laiką čia gyvenę lietuviai. Nesisekė ir rusifikavimo politika, nors pastangų įdėta labai daug.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija