Atnaujintas 2008 gegužės 14 d.
Nr.36
(1629)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Įspūdingas ir prasmingas minėjimas

Algimantas Zolubas

Jubiliato padėkos žodis

Balandžio 6 dieną į Vilniaus Karininkų ramovę sugužėjo visuomeninių organizacijų vadovai bei atstovai, daug iškilių asmenybių paminėti skauto laužavedžio, kariškio, dainininko, publicisto politologo, paskaitininko, rašytojo, Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos nario Viliaus Bražėno 95 metų jubiliejų. Renginį ruošė Lietuvai pagražinti draugija.


„Su Sąjūdžiu už Lietuvą“

Kazys BLAŽEVIČIUS,

buvęs Kauno Sąjūdžio VIII tarybos pirmininkas

Netrukus minėsime vieną svarbiausių įvykių XX amžiaus tautos istorijoje – Sąjūdžio gimimo dvidešimtmetį. Ta proga pravartu dar kartą pažvelgti į Virgilijaus Čepaičio knygą „Su Sąjūdžiu už Lietuvą“ (V., Tvermė, 2006, 480 p., iliustr.).

Prof. Zenonas Ivinskis, rašydamas apie valstybės atkūrimą 1918 metais, apgailestavo, jog trūksta tų įvykių dalyvių prisiminimų. Ateities istorikai, rašydami apie valstybės atkūrimą 1990-aisiais, skųstis negalės – yra to metų įvykių raidą lėmusio prof. V. Landsbergio atgimimo, valstybės atkūrimo ir įtvirtinimo gausi bibliografija, kurią gražiai papildo V. Čepaičio knyga. Svarbu tai, kad jie abu ano meto Sąjūdžio veiksmus aprašo labai panašiai – dėl to šie prisiminimai yra vertingi istoriniai šaltiniai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija