Atnaujintas 2008 gegužės 14 d.
Nr.36
(1629)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Nieko naujo po saule

Su priešais paprastai nesipykstama – jų tarsi nėra. Arba yra, bet daro tai, ko tu iš jų tikiesi – todėl ir nepikta. Jų blogų darbų tarsi ir lauki: tam jie ir yra priešai, kad bloga darytų. O jeigu kurį nors blogą darbą ne visai blogai padaro, tai ir pagyrimo nusipelno.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija