Atnaujintas 2008 rugpjūčio 29 d.
Nr. 65
(1658)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Arkikatedra vėl puošiasi

Benjaminas ŽULYS

Kun. Evaldas Vitulskis aiškina
apie keičiamą grindų dangą
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Kauno senamiesčio perlas – Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo Kauno Arkikatedra Bazilika šiais metais mini 600 metų jubiliejų. Bažnyčia, pastatyta 1408–1413 metais, po kai kurių pertvarkymų, rekonstrukcijų gyvuoja iki šių dienų. Šventovėje šiais metais atliekami reikšmingi restauravimo darbai, vykstantys nuo gegužės mėnesio. Pagal popiežiaus Jono Pauliaus II programą mūsų šalies Vyriausybė Arkikatedros remontui skyrė 2,6 mln. litų.


Metelių mozaikoje – maldos gėlės

Alvyra Grėbliūnienė

Kan. Vytautas Prajara

,,Nepražūsi, Dievas padės“

 Prieš 18 metų  ankstyvo pavasario darganotą dieną kunigas Vytautas Prajara atvyko, jo žodžiais  tariant, į krūmais ir brūzgynais apaugusią vietovę – Metelių parapiją. Kanauninkas visada buvo ir yra optimistas, visada tiki, kad bus gerai, rizikuoja ir būna gerai.  Nors žmonės ir ne visada jį suprasdavo, kartais girdavo, kartais peikdavo, palaikydavo ar tyčiojosi, jis nekreipė dėmesio – visada prisiminė Dievo Sūnų Jėzų, Jo kančią, mirtį ir prisikėlimą. Savyje jis mato paprastą, nuodėmingą žmogų, siekiantį šventumo. O žmonės iš kunigo laukia daugiau, jį iškelia aukščiau. Parapijiečiai jį vadina klebonu, kartais Tėveliu. Dėkoja jam, kad jis yra šalia džiaugsmo ir skausmo valandą, kad supranta, užjaučia ir padeda, dėkoja už suburtą bendruomenę – Bažnyčią, už tai, kad klebonas savo mintimis, širdimi prisilietė prie parapijos gyvenimo. Vienas iš prasmingiausių jo darbų yra legendinės Kryžių koplyčios atstatymas ir Kristaus Kryžiaus kelio stočių įrengimas. Tiesa, jos neužbaigtos, dar reikia nutiesti taką. Už tai jam buvo suteiktas garbės kanauninko titulas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija