Atnaujintas 2008 rugsėjo 3 d.
Nr. 66
(1659)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Vaižganto pėdsakai  Rokiškio žemėje

Vytautas Bagdonas,

Svėdasų krašto muziejaus direktorius

Paminklinis akmuo Panemunėlyje,
skirtas pirmajam slaptam vaidinimui –
Vaižganto „Nepadėjus nėr ko kasti“

Anykščių rajono Svėdasų seniūnijoje registruotos nevyriausybinės organizacijos vaižgantiečių klubo „Pragiedrulys“ nariai, globojantys  ir puoselėjantys Svėdasų krašto muziejų, populiariai vadinamą Vaižganto muziejumi, šiemet pasiryžo surinkti kraštotyrinę medžiagą apie savo kraštiečio, lietuvių literatūros klasiko, visuomenės veikėjo kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto ryšius su Rokiškio kraštu. Tuo tikslu buvo organizuotos kelios vaižgantiečių išvykos į Rokiškio rajoną, fotografuojami ir filmuojami į vaizdo juostą objektai, susiję su Vaižganto gyvenimu, kūryba, visuomenine veikla. Svėdasų krašto muziejus pasipildė nuotraukomis, kraštotyrine medžiaga. Kai kurios nuotraukos, darytos Rokiškio rajone, papildė fotografijų parodą „Lenkiuosi Vaižganto žemei“. Ši paroda buvo eksponuojama Kunigiškiuose veikiančio Svėdasų krašto muziejaus kiemelyje, 2007 metų vasarą minint muziejaus veiklos 20-metį, per tradicinius „Vaižganto skaitymus“ Vaižganto gimtuosiuose Malaišiuose, Svėdasų bibliotekoje ir kitur.


Sukaupto galima ir netekti

Bronius VERTELKA

Muziejaus vadovė Elena Klingienė

Trijų kambarėlių lentinės sienos žiemą menkai laiko šilumą, nors čia saugomi vertingi Karsakiškio A. Strazdelio pagrindinės mokyklos muziejaus eksponatai.

Muziejus atsirado buvusio Karsakiškio apylinkės, vėliau – Paežerio kolūkio pirmininko Zenono Radišausko, didelio senų daiktų mėgėjo ir žinovo, dėka. Pas jį stovėjo spinta, prigrūsta kaimiškų rakandų, kuriuos jis vėliau perdavė mokytojui Pranui Tamošiūnui. Apie 20 metų muziejumi rūpinosi mokytoja Elena Klingienė.


Prasmingai paminėtas Varėnos Sąjūdžio 20-metis

Rūta AVERKIENĖ

Į Varėnos Sąjūdžio minėjimą
susirinke svečiai

Varėnos kultūros centre įvyko Varėnos Sąjūdžio 20-mečio minėjimas. Jame dalyvavo buvusio Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinių grupių nariai, varėniškiai.

Kultūros centro fojė renginio dalyvius pasitiko ekspozicija apie Varėnos sąjūdžio istoriją ir buvusios tremtinės ir lagerių kankinės, moldavės Jefrosijos Kersnovskajos piešinių paroda. Šie piešiniai – iš atsiminimų apie tremtį knygos „Kiek kainuoja žmogus“, kuri yra paskelbta pasaulio kultūros paveldu. Šioje knygoje yra sąsajų ir su Lietuva – aprašyta Lietuvos tremtinės ir jos vaikų tragiška dalia. Piešinių parodą, kuri neseniai buvo eksponuota Strasbūre, pristatė Seimo narys Gediminas Jakavonis. Jis papasakojo trumpą jos atsiradimo istoriją. Algimantas Černiauskas iš Merkinės papasakojo, kad jo sūnus iš 1700 knygoje esančių piešinių atrinko, jo manymu, būdingiausius.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija