Atnaujintas 2009 m. sausio 7 d.
Nr. 2
(1694)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Artimuosiuose
Rytuose vėl liejasi
kraujas

Lietuva ir jos didžioji
kaimynė

Metas imtis tikros
teismų reformos

Sovietmečiu
persekiojo, laisvoje
Lietuvoje apvogė...

Kalėdinėmuzika
ir poezija

Monsinjoras
A. Svarinskas atleistas
nuo žemės mokesčių

Bažnyčios susirūpinimas  dėl dramos Gazoje

Mindaugas BUIKA

Konflikto politinės aplinkybės

Neseniai spausdinome straipsnį apie prieškalėdines nuotaikas Šventojoje Žemėje, kuriame džiaugėmės piligrimysčių pagausėjimu į Betliejų ir popiežiaus Benedikto XVI planuojama kelione į Palestiną. Tačiau netrukus pasiekė žinia, kad Gazos ruožą valdantis „Hamas“ režimas nutraukė paliaubas su Izraeliu. Tai buvo visiškai natūralu, kadangi neformalios paliaubos tarpininkaujant Egiptui birželio viduryje buvo sudarytos šešiems mėnesiams ir jų laikas baigėsi gruodžio 19-ąją. Taikos derybos per pusmetį nebuvo atnaujintos, Izraelis tęsė Gazos ruožo blokadą, o žydų valstybės pasienio teritorijos buvo nuolatos apšaudomos „Qassam“ raketomis, kas sukėlė humanitarinę krizę.


Parodoje – 600 metų Trakų bažnyčios istorija

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Stebuklingasis Trakų Dievo Motinos
paveikslas. XV a. pab.-XVI a. pr.
Aptaisas – auksakalys Frydrichas
Šemnikas, Vilnius, XVIII a. I ketv.

Gruodžio 18 dieną Lietuvos nacionalinio muziejaus Vilniaus Arkivyskupijos salėje minint Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčios 600 metų jubiliejų atidaryta paroda „Neišeikvojamiems dangaus turtams pašvęsta…“ Parodą pristatė bažnyčios klebonas dek., teol. lic. Valdas Girdžiušas, Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė Birutė Kulnytė, Arkivyskupijos kurijos menotyrininkė dr. Sigutė Maslauskaitė, parodos mokslinė konsultantė doc. dr. Giedrė Mickūnaitė.


Žiniasklaidos verslo klausimais

Vilius BRAŽĖNAS

Metams baigiantis viešumon prasiveržė keletas triukšmų, kadangi juos kėlė „didžiosios“ žiniasklaidos (toliau trumpai – ŽS) žurnalistai. To priežastimi šiuokart buvo du ŽS palietę ėjimai valdžios šachmatų lentoje. Pirmas – Seimo vadovybė apribojo žurnalistų judėjimo laisvę Seime. Antra – vyriausybė, derindama biudžetą, pajamų didinimo lazdele bakstelėjo ŽS kišenę. Neturėdamas pakankamai žinių apie šį kišeninį klausimą palieku jį svarstyti žinovams. Tačiau su pirmuoju – su ŽS verslo privilegijuota padėtimi, su tuomi, kad jis „lygesnis“ už visus kitus neva lygius verslus, esu susidūręs jau prezidento R. Reigano metais dar JAV ir net esu rašęs amerikiečių spaudoje.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija