Atnaujintas 2009 m. vasario 20 d.
Nr. 15
(1707)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Atgimę vargonai tinkami koncertinei veiklai

Rimantas KLEVEČKA

Prie atgimusių vargonų gieda
Kauno Valstybinis choras,
diriguoja prof. Petras Bingelis

Valstybės atkūrimo dienos minėjimas Kauno mieste buvo gausus  prasmingų kultūrinių bei meno renginių. Vienas jų ypač svarbus miesto muzikiniam gyvenimui. Vasario 13 dieną vargonų 70-mečiui bei jų restauracijos pabaigai, taip pat Vasario 16-osios proga Kauno Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje, Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui pašventinus instrumentą, sugaudė restauruotieji bažnyčios vargonai. Šį instrumentą 1939 metais įrengė garsi Vokietijos vargonų dirbtuvė  „E. F. Walker“. Šie unikalūs elektropneumatiniai vargonai – vieni  iš keturių „E. F. Walker“ įmonės Lietuvoje pastatytų instrumentų. Anot vargonų restauratoriaus  Rimanto Gučo, šie vargonai yra unikalaus skambesio, turintys savo „aromatą“.

Vargonų restauravimo iniciatorius prof. Petras Bingelis teigia, kad atgimęs instrumentas Kaunui atvers plačias galimybes tapti svarbiu vargonų muzikos  centru. Skirtingai nei Vilniuje esantys bažnytiniai vargonai, šie vargonai skirti atlikti ne tik romantinio, barokinio žanro, bet ir šiuolaikinio muzikos meno kūrinius. Ne veltui ir prieškariu Laikinojoje sostinėje klestint kultūriniam gyvenimui, Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios vargonais grojo žymiausi ano meto vargonininkai, jie intensyviai naudoti ir karo metais. Bažnytiniame chore giedojo ir garsus dainininkas, Valstybės operos solistas Kipras Petrauskas, vargonus vertino žymus muzikas Balys Dvarionas.

Aukodamas šv. Mišias arkivyskupas S. Tamkevičius savo homilijoje visus kvietė pakilia širdimi sutikti atgimusių vargonų gausmą ir nepamiršti, jog jie skirti šlovinti Viešpatį, praturtinti giesmę, besiveržiančią iš gausiai į šventovę maldai susirinkusių tikinčiųjų krūtinės.

Šventė prasmingai siejosi ir su Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai metais. Pasak arkivyskupo S. Tamkevičiaus, tai proga mums  prisiminti kankinį šventą Brunoną, kurio kraujo praliejimas  tapo pretekstu kronikos autoriui 1009-aisiais užrašyti Lietuvos vardą. Pamaldų pabaigoje arkivyskupas S. Tamkevičius kartu su konfratrais nuoširdžiai padėkojo Kauno Valstybinio choro vyr. dirigentui prof. P. Bingeliui ir chorui, kuris savo giesme praturtino iškilmingų pamaldų liturgiją, ir įteikė popiežiaus Benedikto XVI Apaštalinį palaiminimą, kuriame pažymėta, jog  Šventasis Tėvas meldžia gausių Dievo malonių ir Švč. Mergelės Marijos Dievo Motinos užtarimo prof. Petrui  Bingeliui ir jo bendradarbiams.

Netrukus po šv. Mišių šventės dalyviai turėjo progos įsitikinti atgimusio muzikos instrumentų karaliaus, kaip dažnai vadinami vargonai, galimybėmis. Paliesti meistriškų legenda tapusio vargonininko maestro Bernardo Vasiliausko rankų, vargonai suskambo visa savo jėga, atskleisdami įvairią registrų skalę. Iškilminga vargonų muzika palydėjo Kauno valstybinio choro atliekamus iškiliausius klasikos kūrinius, skirtus tėvynės laisvei ir Nepriklausomybei, už ją kovojusiems, su pasiaukojimu kūrusiems demokratišką europinę valstybę.  Koncerte skambėjo Džiuzepės Verdžio „Vergų choras“ iš operos „Nabukas“, primenantis biblinę išrinktosios tautos vergovės Egipte ir nenumaldomo laisvės troškimo istoriją, Mažosios Lietuvos himnu tapusi S. Šimkaus (J. Zauerveino žodžiai) „Lietuviais esame mes gimę“, kilni malda už gimtąjį kraštą – Č. Sasnausko „Apsaugok, Aukščiausias“.

Vasarą Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje vyks Pažaislio muzikos festivalio koncertai, grojant šiais vargonais išgirsime ne vieną garsų Lietuvos vargonininką bei svečią iš užsienio.

Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

 

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija