Atnaujintas 2009 m. balandžio 8 d.
Nr. 28
(1720)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Balandžio 13-oji – Katynės diena

Katynės kraujuojanti žaizda

Kazys BLAŽEVIČIUS

Kapais paženklinta Lenkijos istorija...

Tačiau tokių kapų dar nebuvo...

Kazimieras Skaržinskis,
buvęs Lenkijos Raudonojo kryžiaus gen. sekretorius, Katynė, 1943

Tarp begalės bolševizmo nusikaltimų Katynė užima ypatingą vietą. Gal todėl, kad šį nusikaltimą Maskva ypač slėpė, o gal todėl, kad lenkų tauta nesiruošia to kraupaus Antrosios imperijos nusikaltimo dovanoti ir teisėtai reikalauja, kad Katynės žudynės būtų pripažintos lenkų tautos genocidu.


Drąsos ir brandos jubiliejus

Vilius BRAŽĖNAS

2009-ieji – jubiliejinėmis žvaigždėmis nusagstyti metai. Neramios plunksnos publicistui neįmanoma nepastebėti Lietuvos vardo tūkstantmečio šešėlyje tūnančių spaudos jubiliejų. Pirmiausia, žinoma, dėmesį užkliudo jubiliato Vinco Kudirkos pagimdyto „Varpo“ jubiliejus – ypač kai galiu pasidžiaugti artimu tautinio mąstymo bendravimu su dviem atgaivinto „Varpo“ redaktoriais. Antanas Kučys redagavo JAV atgaivintą žurnalą „Varpas“. Lietuvių tautos istorijon atsirėmęs publicistas Algimantas Zolubas redaguoja Vilniuje išeinantį žurnalą „Varpas“, kuris buvo atgaivintas Gulage(!), Vorkutoje. Į nepriklausomą Lietuvą kudirkinė „Varpo“ idėja atnešta ant buvusio Vorkutos kalinio Edvardo Buroko patriotizmo pečių.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija