2009 m. gegužės 27 d.
Nr. 41
(1733)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Senųjų knygų aukcionas

Petras Dumbliauskas

Kovo 14 dieną Lietuvos dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galerijoje įvyko labdaringas senųjų knygų aukcionas „Auctio bonitatis librorum antiquorum“. Senovinių knygų aukcionai Lietuvoje nevyko net 19 metų, todėl šį aukcioną galima laikyti neeiliniu įvykiu bibliofilijos istorijoje.

Lietuvos nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų administracija taip pat susidomėjo šiuo aukcionu. Kaip žinoma, jau Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras Jogailaitis XV a. pabaigoje Vilniaus rezidencijoje pradėjo kaupti biblioteką, kurią XVI amžiuje gerokai išplėtė ir visoje Europoje išgarsino Žygimantas Augustas (iš šios didžiulės bibliotekos dabar Lietuvoje likę tik trupiniai). XVII a. pirmoje pusėje knygas toliau rinko Vazų dinastijos valdovai. Atkuriamuose valdovų rūmuose numatyta įrengti atskirą salę, primenančią XVI– XVII amžiaus rūmų biblioteką, kur būtų eksponuojami senieji leidiniai, žemėlapiai, įvairios retenybės. Valdovų rūmų eksponatų rinkinyje 2003–2008 metais jau sukaupta 12 knygų, 52 žemėlapių ir grafikos darbų lituanistinė kolekcija. Dalis šios kolekcijos vertybių yra įsigyta, o dalis padovanota dr. Tomaszo Niewodniczanskio (Vokietija), Lilės ir Valentino Ramonių (JAV) bei Vidmanto Staniulio (Kaunas). Valdovų rūmų administracija aukciono proga išleido lankstinuką, kuriame kvietė prisidėti prie bibliotekos rinkinio tolesnio formavimo, ekspozicijų praturtinimo ir padovanoti aukcione siūlomas įsigyti knygas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams. Lankstinuke buvo nurodyta 17 knygų, kurias prašoma padovanoti, tarp jų ir Petro Dusburgo „Chronicon Prussiae“, išleistą 1679 metais (pradinė kaina 18 000 litų), bei Konstantino Sirvydo „Dictionarium trium lingvarum“, išleistą 1713 metais (pradinė kaina 4500 litų). Prašė muziejus ir pačios brangiausios aukciono knygos – Erazmo Deziderijaus Roterdamiečio „Libellus“, išleistos 1529 metais. Deja, tokio geradario, kuris paklotų už šį retą leidinį 30 000 litų ir čia pat jos atsikratytų, taip ir neatsirado. Ši knyga dar liko neparduota.


Meno mokyklos 40-metis

Jonas PETRONIS

Sveikina Antazavės klebonas
kun. Stasys Tamulionis. Kairėje –
mokyklos direktorė Dalia Deinienė

Dusetų meno mokyklos istorija skaičiuojama nuo vaikų muzikos mokyklos įkūrimo. Tada, prieš keturis dešimtmečius, mokytis groti akordeonu ir fortepijonu įstojo 65 berniukai ir mergaitės. Pirmuoju direktoriumi buvo Petras Kvedaras, tačiau netrukus mokyklos vadovės pareigos buvo patikėtos Gražinai Baranauskienei, kuri šiai mokyklai vadovavo vos ne keturis dešimtmečius. Nuo praėjusiųjų metų mokyklai vadovauja žinoma rajono muzikos puoselėtoja Dalia Deinienė. Pirmuosius porą metų  Dusetų krašto jaunieji muzikantai glaudėsi kultūros namuose, o po to persikėlė į muzikos mokyklai skirtas patalpas. Mokykloje susibūrė puikus pedagogų kolektyvas, jį papildė jauni specialistai Regina Gadliauskienė, Olga Statulevičienė, Juozas Švedas, Kazimieras Piestinis. Šiandien mokykloje jau dirba trys kartos pedagogų.


Leonardo Bernsteino „Mišios“ Pažaislio vienuolyne

Rimantas KLEVEČKA

Gegužės 31 dieną 19 valandą XIV Pažaislio muzikos festivalį pradės kompozitoriaus L. Bernsteino (1918–1990) „Mišios“.

Įspūdingo kūrinio atlikimui suvienytos geriausių šalies muzikinių kolektyvų – Kauno valstybinio choro (vad. P. Bingelis), choro „Ąžuoliukas“ (vad. V. Miškinis), Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro (vad. G. Rinkevičius) – jėgos. Koncerte dainuos net dešimt žymių dainininkų – svečias iš JAV Daglas Vebsteris, Asmik Grigorian, Rafailas Karpis, Laimonas Pautienius, Egidijus Dauskurdis, Rosita Čivilytė, Evelina Sašenko, Jeronimas Milius, Donatas Montvydas ir diskantas Ilja Aksionov, diriguos maestro Gintaras Rinkevičius.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija