2009 m. birželio 3 d.
Nr. 43
(1735)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Jie nevergavo okupantams

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Gegužės 23 dieną Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (LPKTS) organizavo žygį Prisikėlimo apygardos partizanų takais. Žygyje dalyvavo iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Radviliškio, Pakruojo, Kuršėnų ir kitų Lietuvos vietovių suvažiavę mokiniai. Aplankytos aštuonios partizanų kovas menančios vietos: Šeduva, Mėnaičiai, Šiaulėnai, Radviliškis, Ginkūnų kapinės (Šiaulių m.), Gulbino miškas, Kutaičiai ir Derveliai. Visur skambėjo partizanų dainos, jų žygius įprasminantys eilėraščiai, buvo sakomos kalbos, prisiminimais dalijosi žiaurius kankinimus ir gulagų siaubą išgyvenę partizanai ir jų ryšininkai.


Raudonasis ir rudasis genocidas – dvyniai

Edmundas  Simanaitis

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos XVI ataskaitiniame suvažiavime buvo priimtos rezoliucijos: „Dėl Lietuvos kariuomenės reformos krypties koregavimo“, „Dėl LR Prezidento ir Europos Parlamento rinkimų“, „Dėl naujo liustracijos projekto“, „Dėl Lukiškių aikštės Laisvės kovų memorialinių akcentų“, „Dėl kontraversiško filmo „Smogikai“. Reikia tikėtis, kad valstybės valdžios institucijos  į tai reaguos ir ras sprendimą tenkinantį viešąjį interesą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija