2009 m. birželio 12 d.
Nr. 46
(1738)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

In Memoriam

Ada Urbonaitė – sesuo Benvenuta

Donatas Stakišaitis

Ada Urbonaitė – sesuo Benvenuta
(1921 09 03 – 1939 08 28 – 2009 05 26)

Susirinkome prie mūsų mylimos Ados Urbonaitės, vienuolės sesers Benvenutos, nenuilstančios pogrindžio religinės spaudos leidėjos, visuomenės veikėjos, disidentės, amžinojo atilsio vietos.

Sesuo Benvenuta gimė 1921 m. rugsėjo 3 dieną Minaičių kaime, Pašušvio parapijoje, Kėdainių apskrityje, Igno ir Izabelės Urbonų šeimoje. 16-metė įstojo į Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių vienuoliją Padvariuose, netoli Kretingos. 1939 m. rugpjūčio 28 dieną davė vienuolės įžadus. Po amžinųjų įžadų buvo išsiųsta dirbti į pranciškonių Montesori vaikų darželį Kaune. Tačiau ramią ir kūrybingą Pranciškonių kongregacijos pedagoginę veiklą greitai nutraukė bolševikinė okupacija. 1948 metais Ada buvo priversta atsisakyti pedagoginio darbo. Dar po metų nauju skausmu pažymėtas vienuolyno laikotarpis: areštuojama vienuolyno steigėja s. Augustina-Vynmedžio Šakelė. Sesuo Ada įstoja į vienerių metų bibliotekininkystės kursus Respublikinėje bibliotekoje, kuriuos baigusi lieka čia dirbti. 1951 metais perėjo dirbti į profsąjungų biblioteką, kurioje dirbo iki pensijos.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija