2009 m. liepos 8 d.
Nr. 52
(1744)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Stengėsi padėti kitiems, arba Kodėl Štuthofo vergai-lietuviai tapo „garbės kaliniais“

Noriu papasakoti apie lietuviškos matronos gyvenimą, kurios Sibiro tremtis ir KGB persekiojimai ne tik nepalaužė, bet dar labiau užgrūdino. Gal jos pavyzdys padės kitiems neprarasti geros nuotaikos, įkvėps ne vieną lietuvaitę dideliems žygiams.

Juzė Motiejaitytė gimė 1903 metų rugsėjo 26 dieną Marijampolės apskrityje, Veiverių valsčiuje, Pažėrų kaime. Mažažemio valstiečio šeimoje buvo 7 vaikai, ji – priešpaskutinė. Juzė baigė Veiverių pradžios mokyklą ir „Saulės“ gimnaziją Kaune. Mokėjo rusų, vokiečių, lenkų, italų kalbas. Jaunystėje dirbo Tikybų departamento sekretore. Tikybų departamento direktoriaus Kazimiero Prapuolenio dėka susipažino su Maironiu, Putvinskų šeima, prelatu Adomu Jakštu-Dambrausku, buvo kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto mirties liudininkė, gavo jo palaiminimą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija