2009 m. liepos 8 d.
Nr. 52
(1744)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Kunigas – apie nuopuolį ir prisikėlimą

Benjaminas ŽULYS

Kun. Vitas Kaknevičius

Žinome ne vieną Lietuvos kunigą, kuris be tiesioginių dvasininko, ganytojo pareigų daug dėmesio ir šilumos skiria kūrybai. Ne vieno jų ir pamokslai žavėjo ar žavi minties gilumu, žodžio raiška, poetiškumu. Tai – prelatas Maironis, kanauninkas Juozas Tumas-Vaižgantas, dabarties epochos kunigai poetai, prozininkai, publicistai, pamokslininkai.

Kunigas Vitas Kaknevičius išleido jau 14 įvairaus žanro knygų. Tai prieš 18 metų išėjusi jo poezijos knyga „Atminties šulinys“, prieš dešimtmetį – eilėraščių rinkinys „Regiu stebuklą saulei tekant“, poezijos knygos vaikams „Jums reikia malonių, vaikučiai“ ir „Iš raidžių pažink Dievo sukurtą pasaulį“. Prieš trejus metus išėjo kita poezijos knyga „Sužibės visos žvaigždės padangėj“, kelios pamokslų knygos „Sielos duona“ ir kt.


Pristatyta knyga „Šilų dzūkai“

Rūta AVERKIENĖ

„Šilų dzūkų“ autoriai:
fotomenininkas Arūnas Baltėnas
ir etnografė Ona Drobelienė

Varėnos viešojoje bibliotekoje skaitytojams pristatyta neseniai dienos šviesą išvydusi žinomo fotomenininko Arūno Baltėno ir etnografės Onos Drobelienės knyga „Šilų dzūkai“. Šį unikalų nuotraukų ir dzūkiškų pasakojimų albumą pristatę autoriai iš pradžių pakvietė pakeliauti po šilinių dzūkų kaimus, pažinti jų žmones nuotraukose, parodytose ekrane.

„Kapiniškiai, Kašėtos, Marcinkonys, Margionys, Musteika, Puvočiai, Zervynos, Žiūrai“, – vardijo O. Drobelienė. Šiuose kaimuose ir vyksta knygos „veiksmas“: žmonės dirba kasdienius darbus, ilsisi, švenčia, atlieka apeigas, pasakoja istorijas.


Apie Vaižganto gimtinę

Neseniai leidykla „Utenos Indra“ 500 egz. tiražu išleido gausiai iliustruotą knygelę „Aš čia gyvenau gamtos padavimų įspūdžiais…“, o ją parengė asociacija vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“. Leidinio pavadinimas paimtas iš lietuvių literatūros klasiko, kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto knygos „Iš atsiminimų“ apie gimtąjį Svėdasų kraštą.

Visa 20 puslapių knygelė (joje yra 30 spalvotų nuotraukų) skirta įžymiajam kraštiečiui Vaižgantui. Svėdasų krašte yra labai daug vietų, menančių Vaižganto vaikystę, jaunystę, aprašytų jo kūriniuose, taigi, apie jas ir pasakoja knyga. Atskirų skyrelių pavadinimai konkrečiai įvardija vietas, kurias reikėtų aplankyti.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija