2009 m. liepos 8 d.
Nr. 52
(1744)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Apie Vaižganto gimtinę

Neseniai leidykla „Utenos Indra“ 500 egz. tiražu išleido gausiai iliustruotą knygelę „Aš čia gyvenau gamtos padavimų įspūdžiais…“, o ją parengė asociacija vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“. Leidinio pavadinimas paimtas iš lietuvių literatūros klasiko, kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto knygos „Iš atsiminimų“ apie gimtąjį Svėdasų kraštą.

Visa 20 puslapių knygelė (joje yra 30 spalvotų nuotraukų) skirta įžymiajam kraštiečiui Vaižgantui. Svėdasų krašte yra labai daug vietų, menančių Vaižganto vaikystę, jaunystę, aprašytų jo kūriniuose, taigi, apie jas ir pasakoja knyga. Atskirų skyrelių pavadinimai konkrečiai įvardija vietas, kurias reikėtų aplankyti.

Visiems, atvykusiems į Svėdasų kraštą, pirmiausia siūloma aplankyti Vaižganto gimtuosius Malaišius. Tumų sodybos Malaišiuose neišliko, tačiau toje vietoje po aukštaūgių medžių prieglobsčiu stūkso skulptoriaus Bernardo Bučo sukurtas paminklas. Verta pasivaikščioti po etnografinį kaimą, kuriame dabar tegyvena tik dvi garbaus amžiaus senutės, pasigrožėti Juodžiaus akmeniu, prie kurio mėgdavo žaisti Tumų Juozukas ir prie kurio vis ateidavo, kai grįždavo iš studijų, darbų. Tiesa, tuomet šis akmuo gulėjo laukuose, tiktai prieš keliolika metų sumanyta atvilkti tą akmenį prie Tumų sodybvietės...

Knygelėje aprašoma buvusi Kunigiškių pradžios mokykla, statyta dar carizmo laikais. Restauruotame pastate štai jau daugiau kaip dvidešimtį metų veikia Svėdasų krašto muziejus, populiariai vadinamas Vaižganto muziejumi. Dalis tiražo dovanota Anykščių krašto bibliotekoms, bendrojo lavinimo mokykloms.

Vytautas BAGDONAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija