2009 m. spalio 7 d.
Nr. 70
(1762)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

EBSW – 3

Liudas LUKMANAS

Prieš du dešimtmečius savo veiklą pradėjusi finansinė-pramoninė EBSW grupė vis dar sėkmingai klesti. Šis klanas skaičiuoja jau trečiąjį raidos etapą. 1992–1997 metais EBSW vykdė stambias aferas, grobstė ir valstybinių bankų turtą. Nuo 1997 iki 2000 metų ši grupuotė veikė apgulties sąlygomis, nes jų veiklą tuomet aktyviai tyrė teisėsaugos pareigūnai. 2000–2005 metai – antrasis klano veiklos etapas. Jau išsaugoję įgytą turtą, EBSW lyderiai veikė vis drąsiau. Nuo 2006 metų prasidėjo trečiasis etapas. Būtent 2006–2007 metais EBSW klanas vėl įgijo didelę įtaką. Be kita ko, tai pasireiškė ir EBSW atstovų užimamais įtakingais postais. 2006 metais Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo pavaduotoju tapo EBSW statytinis, buvęs G. Petriko vairuotojas Saulius Trečekauskas. Nuo 2007 metų finansų viceministro postą užėmė EBSW artimas Valentinas Miltienis. EBSW interesams tarnavo ir keli įtakingi teisėjai, skirtingoms politinėms jėgoms atstovaujantys politikai, Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai.

Liepą „XXI amžiuje“ publikuotame straipsnyje „EBSW imperijos paslaptys“ kalbėjomės su EBSW valdomos įmonės ,,Ortopedijos technikos“ profsąjungos komiteto vadovu Vytautu Kupriu. Tada buvo ketinama profsąjungos lyderį atleisti iš darbo. Dabar įmonės administracija jau atsisakė ketinimų V. Kuprį atleisti, bet ir toliau bandoma jį supriešinti su kitais įmonės darbuotojais. V. Kuprio teigimu, per keletą mėnesių buvo daromas spaudimas ir profsąjungos nariams. „Ortopedijos technikos“ profsąjunga dar neseniai turėjo 56 narius, o dabar jų liko tik 16. Įmonėje nevykdomos kolektyvinėje sutartyje numatytos sąlygos, neskiriama lėšų darbuotojų mokymui. V. Kuprys kol kas bando išspręsti nesutarimus neteismine tvarka, bet jei to nepavyks pasiekti, bus kreiptasi į teismą ir siekiama prisiteisti patirtą materialinę ir moralinę žalą.

Dabar Kauno apylinkės teisme svarstoma byla, kurioje „Ortopedijos technikos“ profsąjunga siekia apginti darbuotojų teisės dėl įmonės administracijos padarytų pažeidimų, sudarant studijų sutartis. Šios sutartys buvo apgaulingos, nes įmonės darbuotojai pradėjo mokytis pagal nepatvirtintas programas. Tai paaiškėjus ir nepavykus taikiai susitarti dėl žalos gražinimo, siekiama tai padaryti per teismą. (V. Kuprys dalyvauja teismuose kaip darbuotojų atstovas.) Teismo procesas vyksta lėtai, nes „Ortopedijos technikos“ įmonės atstovai dažnai neatvyksta į posėdžius.

Pati įmonė „Ortopedijos technika“ valdoma per statytinius. Iš tikrųjų įmonę valdo R. Petrikas ir kiti įtakingi EBSW veikėjai. Nors oficialiai jie yra tik smulkūs akcininkai, įmonės vadovai vykdo jų nurodymus.

„Ortopedijos technikos“ įmonėje susidariusią situaciją aptarėme ir su V. Kuprio advokate Rūta Čilinskaite. Advokatė, paklausta, kokios yra pagrindinės įmonės savininkų ir vadovų pretenzijos V. Kupriui, atsakė, kad susidaro įspūdis, kad būtent V. Kuprio, kaip aktyvaus profsąjungos vadovo, veikla, yra prieš jį vykdomo spaudimo priežastis. Nors kol kas profsąjungos lyderis neatleidžiamas iš darbo, ieškoma pagrindo tai padaryti. Advokatė teigė, kad jos praktikoje pasitaikė keli atvejai, kai įmonių vadovai, nepatenkinti profsąjungos lyderių veikla, juos persekioja ar siekia atleisti iš darbo. Tai Lietuvoje dažna praktika.

EBSW veikėjų „nuopelnai“ šių metų vasarą susilaukė konkretaus įvertinimo. 1992–1997 metais EBSW koncerno prezidento pareigas užėmęs Gintaras Petrikas liepos 26 dieną nuteistas 7 metų laisvės atėmimo bausme. Toks nuosprendis jam paskelbtas už 24 milijonų litų Kauno holdingo kompanijos lėšų iššvaistymą. Dar liepos pradžioje areštuotos G. Petriko banko sąskaitos, kuriose yra 200 tūkstančių dolerių. Areštuotas ir kitas Petrikui priklausantis turtas – net dulkių siurbliai, televizoriai, medžioklinis šautuvas ir 100 šovinių. G. Petrikas nuo liepos pabaigos atlieka teismo paskirtą bausmę. Tai antras atvejis, kai nusikalstamo EBSW klano veikėjų veikla įvertinama konkrečia laisvės atėmimo bausme. (Kalėjime kelerius metus kalėjo ir vienas iš EBSW įkūrėjų V. Krasnickas.) Rugsėjo pradžioje Vilniuje areštuotas EBSW organizuotame Lietuvos valstybinio komercinio banko išgrobstyme aktyviai dalyvavęs buvusio prezidento A. Brazausko patarėjo V. Beriozovo žentas A. Balčiūnas. Tiesa, jis suimtas už tai, kad eidamas „Lietuvos pašto“ vadovo pareigas ėmė kyšius iš vienos transporto bendrovės vadovo. EBSW veikla nuo pat šio klano įsikūrimo pradžios akivaizdžiai parodo, kad gerai organizuota nusikalstama veikla ir artimi ryšiai su valdžios pareigūnais stambių aferų sumanytojams užtikrina didžiulius pelnus. Dar koncerno veiklos pradžioje kelios EBSW įkurtos investicinės akcinės bendrovės savo ruožtu įkūrė platų antrinių įmonių tinklą. Štai investicinė akcinė bendrovė „Šviesusis rytojus“ turėjo bent kelias įmones „Galatėją“, „Smiltę“ ir „Stoiką“. Šios EBSW antrinės įmonės pusvelčiui užvaldė Kauno valstybines įmones „Kotoną“, „Silvą“,  „Kaspiną“, Alytaus „Almos“ įmonę ir dar daug pelningai dirbančių valstybinių įmonių. Kitos koncerno antrinės įmonės užvaldė dideles sanatorijas Palangos „Liną“, Druskininkų „Lietuvą“, valstybinę įmonę „Jūra“  bei kitas pelningas bendroves. Po šių įmonių užvaldymo prasidėdavo kitas etapas –užstačius įmonių turtą, būdavo imamos paskolos iš bankų, gauti pinigai pervedami į užsienio bankus, už juos perkami namai, jachtos. Paskolos bankams nebuvo grąžinamos, tada sekdavo įmonių bankrotai arba įmonės būdavo pusvelčiui perparduotos. Antruoju atveju įmonių kartais laukdavo geresnė dalia – kai kurios parduotos įmonės išliko.

1994–1996 metais EBSW atžvilgiu vykę teisėsaugos tyrimai nebuvo sėkmingi, nes sąžiningų pareigūnų veiksmams trukdė korumpuoti jų kolegos. Negalima teigti, kad visi tyrimai nepavyko. Štai EBSW valdomų įmonių UAB „Umbas“ ir „Dara“ veiklą 1995–1996 metais tyrė Valstybės saugumo departamento pareigūnai. Tyrimo metu nustatyta, kad šių įmonių ryšiai driekėsi į Ukrainą ir Kaliningrado sritį, ypač artimi ryšiai palaikomi su šioje Rusijos srityje registruota bendrove „Agroks“. Buvo gaunami duomenys, kad pasinaudodami šia Rusijos bendrove EBSW veikėjai plauna milžiniškas lėšas. Tačiau tyrimas užstrigo, nes jam trukdė įtakingi politikai, buvo sunku bendradarbiauti su kitomis teisėsaugos institucijomis.

2008 metais didelį visuomenės ir dalies politikų nepasitenkinimą sukėlė bandymai į Aukščiausiojo Teismo vadovo kėdę prastumti su EBSW siejamą teisėją Joną Prapiestį. Piliečių santalka 2008 metų vasarą buvo išplatinusi atvirą laišką, kuriame išaiškinta, kodėl J. Prapiestis, LDDP valdymo laikais ėjęs teisingumo ministro pareigas, negali eiti šių atsakingų pareigų. Prisimenami ir laikai, kai 1993 metų pabaigoje Lietuvos bankui pradėjo vadovauti su EBSW susijęs Kazys Ratkevičius. Jis ėjo šias atsakingas pareigas iki 1996 metų vasario mėnesio. Buvęs Lietuvos banko vadovas Romualdas Visokavičius, ėjęs šias pareigas nuo 1993 metų kovo iki spalio mėnesio, tvirtina, kad tapo juo nepatenkintų verslo grupuočių, ypač EBSW klano, auka. Buvęs EBSW koncerno prezidentas G. Petrikas tuo metu, kai kalėjo JAV kalėjime, teigė, kad jis pats asmeniškai inicijavo susidorojimą su R. Visokavičium. 1993 metų liepos mėnesį Lietuvos banko vadovo atžvilgiu pradėtas teisėsaugos tyrimas. Vėliau paaiškėjo, kad kaltinimai sufabrikuoti, tačiau R. Visokavičius buvo pašalintas iš pareigų. Tada neliko jokių kliūčių LDDP remiančių abejotinos reputacijos verslininkų veiklai ir jau 1994 metais visuose valstybiniuose  bankuose įsigalėjo įtakingos kriminalinės-finansinės grupuotės.

2006 metais paskelbtos Seimo komisijos EBSW veiklai tirti išvadose pabrėžiama, kad nemažai įtakingų valstybės pareigūnų buvo susiję su šia skandalinga grupuote. Aštuoni valdžios veikėjai įvardyti kaip su EBSW susiję asmenys. Tai 2004–2006 metais vidaus reikalų ministro pareigas ėjęs G. Furmanavičius, 2002–2007 metais teisingumo ministerijos sekretoriaus pareigose dirbęs P. Koverovas, 2003–2008 metais Vyriausybės kanceliarijos finansų skyriaus vedėju dirbęs Jonas Čipkus, buvęs premjeras A. Šleževičius, buvęs Lietuvos banko vadovas K. Ratkevičius, buvęs finansų ministras E. Vilkelis, buvęs žemės ūkio ministras R. Karazija ir buvęs žemės ūkio ministerijos pareigūnas V. Rusakevičius. Šios Seimo komisijos vadovas Algis Rimas ir keli komisijos nariai nulėmė, kad būtų paskelbtas švelnesnis komisijos išvadų variantas.

Mafijos grėsmė Lietuvoje yra viena iš esminių mūsų valstybės problemų. Pavojų konstitucinei santvarkai ir nacionaliniam saugumui kelia įtakingų organizuotų nusikaltėlių susivienijimų veikla. Ir tai toli gražu ne vien dar egzistuojančios garsios Vilniaus „smauglių“, „delfinų“, Alytaus „plikių“ ar Tauragės „švininių“ gaujos, bet ir galingesni kriminaliniai-finansiniai klanai. Vienas tokių – garsioji EBSW grupuotė. Šios grupuotės vadeivos disponuoja didžiulėmis nusikalstamu būdu gautomis lėšomis, palaiko ryšius su tarptautinių nusikaltėlių sindikatais. Jie klesti, išnaudodami savo pavaldinius, persekiodami savo valdomų įmonių darbuotojus, naikindami jose veikiančias profsąjungas. Bet Lietuvoje veikia ne tik EBSW klanas, bet ir kitos įtakingos grupuotės. Šis kriminalinių organizacijų tinklas apraizgė visą Lietuvą. Jų lyderiai palaiko ryšius, veikia kartu su korumpuotais politikais ir pareigūnais. Visi šie „satai“, „šiferiai“, „šlipsai“, „remygos“ ir kiti įtakingi mafijos „krikštatėviai“ nedažnai rodosi viešumoje, bet jų įtaka didelė. Po 2004 metų rinkimų į Seimą Lietuvoje ypač sustiprėjo politikos, teisėsaugos ir kriminalinio pasaulio suaugimo tendencijos. Paskutiniu metu sąžiningi teisėsaugos pareigūnai ir politikai bando imtis ryžtingų priemonių prieš šią korupcinę kriminalinę sistemą. Visa tai gali padėti įveikti ryžtinga valstybės pareigūnų veikla ir visuomenės aktyvumas. Tada, kai bus pažabotas skandalingų verslo magnatų siautėjimas, bus atkurta ir  demokratinė teisinė valstybė.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija