2009 m. spalio 23 d.
Nr. 75
(1767)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Kariai Afganistano vaikams atveš šiltų kepurių

„Lietuvos Caritas“ generalinis
direktorius kun. Robertas Grigas
perduoda plk. ltn. Gediminui Macijauskui
Afganistano vaikams skirtas kepures

Spalio 5 dieną Krašto apsaugo ministerijoje vyko akcijos „Šiltos kepurės Afganistano vaikams“ metu surinktų kepuraičių perdavimo į misiją Afganistane išvykstantiems kariams ceremonija. Renginyje dalyvavo krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, Užsienio reikalų ministerijos viceministrė Asta Skaisgirytė-Liauškienė, katalikų organizacijos „Lietuvos Caritas“ generalinis direktorius kun. Robertas Grigas, Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės dešimtosios Lietuvos karių pamainos (PAG-10) vadas pulkininkas leitenantas Gediminas Macijauskas.


Meilės ir gailestingumo keliu

Benjaminas ŽULYS

Šventinio minėjimo dalyviams kalba
„Suomijos Caritas“ atstovė Maila
Berchtold (dešinėje). Iš kairės:
„Lietuvos Caritas“ generalinis
direktorius kun. Robertas Grigas
ir arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Prieš 20 metų Kaune Steigiamasis suvažiavimas atkūrė sovietų okupacijos nutrauktą „Lietuvos Caritas“ veiklą. Ši data neseniai buvo iškilmingai pažymėta Kaune. Pirmiausia Kauno Arkikatedroje Bazilikoje šv. Mišias gausiai susirinkusiems „Caritas“ darbuotojams, savanoriams, rėmėjams, svečiams, kitiems tikintiesiems aukojo ir pamokslą pasakė Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo vyskupas Juozas Preikšas. Paskui „Kauno“ viešbučio konferencijų salėje buvo prisimintas „Caritas“ nueitas kelias, pažvelgta į veiklos perspektyvą. Pradėdamas šventinį minėjimą arkivyskupas pabrėžė, kad „Caritas“ siekis – daryti žmonėms gera – per 20 metų ne tik neišblėso, bet tapo brandesnis, tvirtesnis. Juk iki tol nebuvo tokios organizacijos, kuri padėtų vargšams, nuskriaustiesiems, kaliniams, grįžusiems iš įkalinimo vietų, ir pan. „Caritas“ žmonės dirba ramiai, daugelis jų – be jokio materialaus atlyginimo.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija