2009 m. spalio 23 d.
Nr. 75
(1767)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Pasaulinei misijų dienai

Kad tautos vaikščiotų Dievo šviesoje

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
sveikinasi su afrikiete katalike
vizito į Kamerūną metu

Pagerbti žuvę misionieriai

Praėjusį sekmadienį Bažnyčioje minėta Pasaulinė misijų diena turi seną paveldą. Šią tradiciją į kasmetinių bažnytinių renginių kalendorių prieš daugiau kaip aštuonis dešimtmečius (1926 metais) įvedė dar popiežius Pijus XI, nurodydamas Pasaulinę misijų dieną švęsti spalio mėnesio trečiąjį sekmadienį. Taigi šiemet Misijų sekmadienis, prisimenant Bažnyčios didįjį evangelizacijos uždavinį, visos planetos diecezijose buvo celeberuojamas spalio 18-ąją.


Bažnyčios statistika

Mindaugas BUIKA

Pasaulyje katalikų daugėja

Pagal nusistovėjusią tradiciją Pasaulinės misijų dienos proga Tautų evangelizavimo kongregacijai priklausanti „Fides“ žinių agentūra publikavo naujausius statistinius duomenis apie Katalikų Bažnyčios padėtį pasaulyje. Šie duomenys, palyginti 2006–2007 metų laikotarpį ir pirmąjį XXI amžiaus laikotarpį (2000–2007 metus), rodo, kad katalikų skaičiaus augimo dinamika atitiko bendruosius planetos gyventojų demografinius pokyčius. 2007 metų gruodžio 31 dieną pasaulyje buvo 6,61 milijardo gyventojų, tarp kurių 1,15 milijardo katalikais krikštyti asmenys. Taigi, katalikai sudarė 17,33 proc. pasaulio gyventojų ir ši dalis nuo 2000 metų beveik nepasikeitė. (2006 metų pabaigoje pasaulyje buvo 1,13 milijardo katalikų, o 2000-aisiais atitinkamai 1,05 milijardo). Imant atskirus žemynus, gyventojų augimo (arba mažėjimo) statistika beveik atitiko ir Katalikų Bažnyčios narių pokyčius. Tik Afrikoje dėl aktyvios misionierių veiklos katalikų skaičiaus augimas yra spartesnis ir jų dalis bendroje afrikiečių gyventojų sudėtyje nuolat didėja.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija