2009 m. spalio 23 d.
Nr. 75
(1767)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Taisyklės turi tarnauti prasmei

Jau senokai Lietuvą vargina dvasinė krizė, bet žmonės į tai nekreipia dėmesio. Jau nuo praėjusio rudens pasijuto ir ekonominė, politinė bei dorovinė krizės, kurios kilo dėl dvasinės krizės. Kalbėsiu tik apie dorovinę krizę, nes pastaroji jaudina daugelį žmonių ir mane, kaip kunigą. Dora yra šeimos ir valstybės pamatas. Bolševikai išvijo iš mūsų žodyno žodžius Dievas, sąžinė, garbė, pareiga ir patriotizmas. Ir dabar Lietuvos likimą lemia politinės partijos, finansų magnatai ir mafijų klanai. Ir šios visos grupės parazituoja ant gyvo valstybės organizmo, jos nieko nekuria – tik griauna, jos demonstruoja neapykantą Lietuvai ir Laisvės kovotojams.


Visuomenė ir moralė

Laisvė, Vilnius, Lietuva
Dail. Stasio Povilaičio piešinys

Dar 2003 gegužės 31 dieną įvykęs Lietuvos Sąjūdžio VIII suvažiavimas paskelbė dvasinio atgimimo programą. Jos pagrindiniai tikslai – tikra, ne žodžiais deklaruojama demokratija, aktyvi ir sveika, pagrįsta krikščioniškos moralės normomis, patriotiškai nusiteikusi visuomenė. Auklėjant visuomenę, o ypač jaunimą, šių vertybių dvasioje didžiausią vaidmenį atlieka Katalikų Bažnyčia.


Gegužiukai

Antano R. Šakalio suvenyrinis vokas

Gegutė kiaušinius deda į daugelio giesmininkų lizdus ir pati jų neperi. Išsiritęs gegužiukas jau pirmomis dienomis išstumia iš lizdo šeimininko kiaušinius arba jauniklius ir lieka lizde vienas. Peri ir jauniklį maitina lizdo šeimininkas.

Panašūs dalykai dėjosi nuo pat Atgimimo Lietuvoje. Artima Rytų kaimynė gegutės pavyzdžiu į atgimstančios Lietuvos lizdą jau ne kiaušinius dėjo, o gatavus gegužiukus, dažniausiai iš vietinių paukštynų, tupdė. Kiek tokių gegužiukų yra politinėse partijose, visuomeniniuose judėjimuose, žiniasklaidoje, valstybės institucijose, būtų sunku suskaičiuoti. Tačiau per dvidešimtmetį gyvastingumu ir vislumu pasižymintys gegužiukai įsiskverbė į visų lygių valstybines struktūras, tapę „valstybininkais“ kėsinosi patį lizdą užvaldyti. Stebėdamas tą nelemtą užvaldymą aprašiau jį eilėmis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija