2009 m. spalio 23 d.
Nr. 75
(1767)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

„Ne dėl kunigo, o dėl Dievo eina į bažnyčią“

Apie klebono kasdienius rūpesčius pasakoja Utenos dekanas garbės kanauninkas Juozapas KUODIS

Utenos Kristaus Žengimo į dangų
parapijos klebonas ir Utenos dekanas
g. kan. Juozapas Kuodis
Autoriaus nuotrauka

Kaip Jus priėmė uteniškiai?

2007 m. pabaigoje vyskupo valia turėjau palikti Obelius ir važiuoti į apskrities centrą, turintį 30 tūkstančių gyventojų. Buvo truputį nedrąsu vykti į tokį didelį miestą, nes esu augęs kaime ir man paprasčiau dirbti kaimo parapijoje. Mieste ir judėjimas didesnis, todėl jaučiau įtampą. Bet mane labai mielai sutiko ir priėmė Utenos žmonės, padėjo įsikurti, susitvarkyti patalpas. Kai priėmė taip šiltai, parodė nuoširdų dėmesį, ir drąsos daugiau atsirado. Utenos dekanu ir parapijos klebonu laikinai buvau paskirtas, bet esu čia jau antrus metus.


Kunigystės pašaukimą pažadino knyga

Vyskupas Juozas Žemaitis MIC

Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas ŽEMAITIS MIC šiemet minėjo dvi sukaktis – rugsėjo 25-ąją – kunigystės 60-metį, o kovo 18-ąją – vyskupystės 20-metį. Abi sukaktys buvo gražiai paminėtos Marijampolėje. Šiandien vyskupas – „XXI amžiaus“ pašnekovas.

 

Prisiminkite savo gimtąjį kaimą ir vaikystę.


Kunigystė – ne prekė, jos nepasversi

Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčios
rezidentas garbės kanauninkas
Povilas Svirskis
Autoriaus nuotrauka

Spalio 23-ąją Utenos Dievo Apvaizdos parapijos rezidentas garbės kanauninkas Povilas Svirskis švenčia 85-ąjį gimtadienį. „Jauno akimis žiūrint, tokio amžiaus kaip aš, atrodo visiškai nusenęs ir sugriuvęs. Bet, matote, dar toks nesu“, – šypsojosi jubiliatas. Su g. kan. Povilu SVIRSKIU kalbėjosi „XXI amžiaus“ korespondentas Bronius VERTELKA.

 


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija