2009 m. lapkričio 13 d.
Nr. 80
(1772)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Popiežiaus vizitas į pirmtako gimtinę

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI apžiūri
ekspoziciją savo pirmtako
Pauliaus VI gimtajame name
Končesijo miestelyje prie Brešės

„Neturtingos ir laisvos“ Bažnyčios vizija

Aplankydamas savo pirmtako Pauliaus VI (1897–1978) gimtinę Benediktas XVI iškėlė jo mokymo apie Bažnyčios santykį su pasauliu bei kunigystę esmę. Brešės vyskupijoje Popiežius lankėsi lapkričio 8 dieną, kartu prisimenant neseniai minėtas Vatikano II Susirinkimui vadovavusio Dievo tarno Džovanio Batistos Montino (Pauliaus VI) 30-ąsias mirties metines. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys, kad būtent popiežius Paulius VI dabartinį Šventąjį Tėvą (Jozefą Ratcingerį) 1977 metais paskyrė Miuncheno (Vokietija) arkivyskupu ir pakėlė kardinolu.


Palaimintuoju paskelbtas Vengrijos vyskupas buvo stalininio teroro auka

Mindaugas BUIKA

Palaimintasis vyskupas
Zoltanas Lajošas Meslenis

Dvasinė tarnystė istorinėse permainose

Mes, Lietuvos katalikai, nekantriai laukdami savo gausių stalinistinio teroro aukų iškėlimo į Bažnyčios altorių garbę, galime pasidžiaugti, kad jau beatifikuotas Vengrijos vyskupas Zoltanas Lajošas Meslenis (1892–1951), patyręs komunistinio režimo smurtą ir žuvęs konclageryje. Palaimintasis vyskupas Z. Meslenis buvo prisiekęs: „aš niekada neapleisiu Kristaus, Gerojo Ganytojo, ir mūsų Bažnyčios“ ir šio principo laikėsi iki galo. Spalio 31 dieną Vengrijos svarbiausioje Estergomo šventovėje jo beatifikacijos šv. Mišioms vadovavo vietos arkivyskupas ir Vengrijos primas kardinolas Peteris Erdas. Patį beatifikacijos dekretą popiežiaus Benedikto XVI vardu perskaitė Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas arkivyskupas Andželas Amatas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija