2009 m. gruodžio 23 d.
Nr. 91
(1783)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Liaudies dainų klubui „Raskila“ – 40 metų

Stasys POVILAITIS

XX a. 7-ojo dešimtmečio pabaigoje Vilniaus universiteto ir kitų aukštųjų mokyklų jaunimas išgyveno didžiulį dvasinį pakilimą, ėmė gręžtis į Lietuvos tautines vertybes, burtis draugėn gaivinti dvasinį ir kultūrinį-istorinį paveldą. Taip atsirado Romuvos ir žygeivių judėjimai. Jaunimo pažintiniai žygiai po kraštą, žygeivių sąskrydžiai, talkos, tradicinės Rasos, Vėlinių ir Užgavėnių šventės, vakaronės prie laužų vyko skambant senosioms lietuvių liaudies, partizanų dainoms, kurios kaip laužo kibirkštys uždegdavo širdis meile tautos vertybėms ir ryžtu priešintis nutautinimui. Ta tylios rezistencijos laikotarpio jaunimo veikla ir davė pradžią liaudies dainų klubui „Raskila“, kurio branduolys susibūrė apie 1969 metus.

Klubo veikla plati – tai ir senųjų lietuvių dainų, ir šokių mokymasis, ir tradicinių kalendorinių švenčių, papročių, apeigų atgaivinimas, piliakalnių, pilkapių lankymas, tvarkymo talkos, ryšių palaikymas su lietuviškomis salomis Gudijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Rusijoje ir kitur, šventinių vakaronių rengimas darbo kolektyvuose, ugdymo įstaigose, senelių ir vaikų globos namuose.

Surinktos ekspedicijose bei susitikimuose senolių dainos, labiausiai pamėgtos ir dainuojamos klube pagal metų rėdą, 2003 metais atspausdintos klubo lėšomis. Šis po daugelio metų atsiradęs spausdintas klubo dainynas – labai svarbi klubo veiklą vainikuojanti vertybė.

Rudens pabaigoje liaudies dainų klubas „Raskila“ atšventė savo gyvavimo 40-metį. Visus tuos metus klubas daugeliui buvo ir yra kaip antrieji namai – pasibuvimo su vienminčiais, dvasinės atgaivos, prisilietimo prie senųjų tautos tradicijų vieta.

„Raskilos“ pradininkais buvo Birutė Burauskaitė ir Rimantas Matulis. Ansamblio vadovais arba prezidentais, kaip iškilmingai juos vadina, buvo šie žmonės: Birutė Andrašiūnaitė, Juozas Prapiestis, Virginija Savickienė, Vytautas Daraškevičius, Gediminas Rickevičius, Povilas Varnelė, Tadas Šipyla, Algirdas Jukavičius, Nijolė Balčiūnienė, Juozas Butkus, jau minėtas Rimantas Matulis ir Gintautas Barkauskas.

Ansambliečiai renkasi draugėn Vilniuje, Trakų g. 1/26, kiekvieną antradienį. Nuo 18 valandos dainuojama, o šokama po valandos, t. y. nuo 19 valandos. Visi norintys mielai kviečiami padainuoti, pabūti būryje tarp ansambliečių, pašokti mūsų liaudies, o ir pramoginius šokius. Mokėti gerai dainuoti ir šokti – nebūtina, po truputį išmoksite.

Vilnius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija