2010 m. sausio 8 d.
Nr. 2
(1787)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Remiame Jūsų kilnius
siekius dėl Europos
ateities

2010 metų jubiliejai

Restitucinė sutartis:
Lietuvos turtas
amžinai „užstatytas“
I. Staškevičiui
bei kitiems
„NDX energijos“
savininkams

Kompleksų nelaisvėje

Ar ne geriau 600,
nei 6 premijos?..

Vokietijoje mirė
ilgametis lietuvių
sielovadininkas

Protu ir tikėjimu  

Popiežius vertina praėjusių metų darbus

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI atiduoda
pagarbą Holokausto aukoms Jeruzalės
Jad Vašem memoriale

Kunigiškos tarnystės mastai

Pasibaigusieji 2009 metai vėl buvo gausūs neeilinių įvykių popiežiaus Benedikto XVI ganytojiškoje veikloje. Ypač pažymėtini sprendimai siekiant Bažnyčios vienybės atkūrimo, ką Šventasis Tėvas akcentuoja kaip savojo pontifikato prioritetą. Praėjusį sausį jis pranešė apie ekskomunikos atšaukimą Šv. Pijaus draugijos keturiems vyskupams, taip išplėsdamas susitaikymo galimybes su katalikų tradicionalistų grupe. Spalio mėnesį Vatikane ir Londone buvo pristatytas naujas Popiežiaus planas anglikonų priėmimui į Katalikų Bažnyčią, kartu išsaugant kai kuriuos jų dvasinio ir liturginio paveldo aspektus. Praėjusių metų liepos mėnesį buvo paskelbta jau senokai laukta Šventojo Tėvo socialinė enciklika „Caritas in veritate“ („Meilė tiesoje“), kurioje analizuojama dabartinė ekonominė krizė moralinių problemų kontekste.


„Gerumo kristalai“ – trims kunigams

Kauno meras „Gerumo kristalą“
įteikia kun. Vyteniui Vaškeliui

Sausio 3 dieną Kauno miesto rotušėje vykusioje tradicinėje padėkos ceremonijoje paskelbta, kad Kalėdinio labdaros vakaro metu buvo surinkta apie 100 tūkstančių litų. Tradicinės padėkos ceremonijos metu taip pat įteikti „Gerumo kristalai” 30-čiai nusipelniusių kauniečių, kurie 2009 metais pasižymėjo kilniais, gerais bei prasmingais darbais. „Gerumo kristalų“ apdovanojimas skiriamas už gerus darbus Kauno bendruomenei ir Lietuvai visose veiklos srityse. Anksčiau „Gerumo kristalas“ buvo vadinamas „Gerumo plyta“. „Gerumo kristalas“ – simbolinis stiklo kristalas su miesto herbu raudoname įdėkle (autorius – dailininkas Edmundas Unguraitis). Kandidatus Kauno miesto savivaldybės Apdovanojimų tarybai siūlė miesto visuomeninės organizacijos ir kauniečiai, nepriklausantys jokiai organizacijai. Devynis kandidatus pateikė miesto meras. Kitiems kauniečiams, pasižymėjusiems gerais darbais, gražiais poelgiais, meras Andrius Kupčinskas įteikė padėkas.


Ar garsins Veliuoną mirusiųjų deivė

Genovaitė BALIUKONYTĖ

Konkurse iš aštuonių darbų laimėjusio
kauniečio skulptoriaus Eriko
Daugulio projekto maketas

Prieš metus Veliuonos seniūnas Mindaugas Šlapševičius į interneto svetainę įdėjo skelbimą apie tai, kad „Veliuonos bendruomenė Lietuvos valstybės tūkstantmečio proga nori gražioje Veliuonos miestelio vietoje pastatyti amžinos vilties ir būsimojo pomirtinio gyvenimo deivės Velionės ąžuolinę skulptūrą“. Jis pakvietė Veliuonos krašto žmones paminklo statybai paaukoti 5 tūkstančius litų. Tai sužinoję tikintieji pasipiktino – mat pagoniškai mirusiųjų deivei vieta parinkta šalia bažnyčios. Kilus triukšmui, skulptūros idėjos buvo atsisakyta. Tačiau neilgam. Prieš pat Kalėdas veliuoniškiai miestelio centre vėl pamatė skelbimą, kviečiantį atvykti į skulptūros projektų vertinimą. Prieš Naujuosius sužinota, kad konkurse iš aštuonių darbų laimėjo kauniečio skulptoriaus Eriko Daugulio projektas.


Sodyba, kuri stebina, džiugina ir... liūdina

Vytautas Bagdonas

Užrašai „Aleliuja“ ant akmenų,
matyt, kažką reiškia

Kretingos rajono Salantų seniūnijoje, visai šalia kelio į Plungę, yra Gargždelės kaimas. Jis žymus tuo, kad jame yra garsioji Orvidų sodyba. Būtent ši sodyba ir išgarsino Gargždelę po visą mūsų šalį ir netgi už Lietuvos ribų. Orvidų sodyba – tai unikalus muziejus po atviru dangumi, gausiai lankomas vietinių ir užsienio svečių.

Kas tie Orvidai?


Gyvenimo pašaukimas – dalyti meilę

Jolita ŽURAUSKIENĖ

Mokytoja metodininkė Angelė Adamonienė
moko vaikus pamilti muziką

Angelės Adamonienės diena prabėga vaikų apsuptyje. Jau dvi dešimtys metų ji Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje vadovauja vaikų chorui, o daugiau nei trisdešimt metų moko vaikus muzikos mokyklos styginių instrumentų skyriuje.

Angelė sako, kad vadovauti  Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios vaikų chorui  ėmė visai atsitiktinai. Pirmieji muzikavimo žingsniai, prasidėję su Sąjūdžio aušra, buvo instrumentinio trio koncertai, kuriuose grojo A. Adamonienė, Rita Krikštaponienė ir jau šviesaus atminimo Larisa Cariova. Susirgus Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios vargonininkui, tuometinis dekanas Jurgis Užusienis pasiūlė A. Adamonienei pagroti šv. Mišiose. Nuo to laiko pedagogė ir liko bažnyčioje. O kunigo Viktoro Aukštakalnio suburtas vaikų choras sėkmingai gyvuoja dvidešimt metų. „Vaikai užaugo. Vieni keičia kitus. Jie tarsi paukšteliai, čia atskrenda, čia išskrenda, o jų giesmė lieka bažnyčios skliautuose“, – šypsosi pašnekovė. A. Adamonienė džiaugiasi, jog bažnytinio choro vaikai – tarsi broliai ir seserys, kuriuos jungia dvasinis ryšys. Grįžę iš užsienio ar studijų jie nepamiršta bažnyčios, visuomet užsuka pas choro vadovę, apsikabina, pasišneka, pasiguodžia.


Angelai – Kernavėje

Bronius VERTELKA

Menininkas Henrikas Orakauskas
iš Kernavės

Žurnalistai iš Prancūzijos stebino menininką Henriką Orakauską iš Kernavės. Užuot  domėjęsi jo darbais, jie  atkakliai klausinėjo, kaip sugeba pragyventi iš kūrybos. Atsidėti menui užsienyje galima tik susikrovus turtų.

Vaikystėje Henrikas buvo užsispyręs medžio drožėjas. Tėvui dirbant kūriku kolūkio katilinėje ateidavo jo pavaduoti. Iš pliauskų drožė tuo metu populiarių sportininkų figūras. Įstojęs į Telšių taikomosios dailės technikumą, čia sutiko  bendramintį, su kuriuo išsinuomojo kambarį, ir abu naktimis drožė. Pridrožė tiek, kad medinę lovą iki kojūgalių viršaus dirbiniais užvertė.


Naujametinis Taizė jaunimo susitikimas Poznanėje

Su gyventi priėmusia šeima

Taizė bendruomenės vyresnysis brolis Aloyzas pranešė, jog po metų Taizė jaunimas į naujametinį susitikimą rinksis Roterdamo mieste, Olandijoje. Ši žinia plojimais buvo sutikta baigiantis Taizė organizuotam naujametiniam susitikimui Lenkijos mieste Poznanėje, kuriame dalyvavo per 30 tūkst. dalyvių iš visos Europos bei kitų žemynų atstovai. Iš Lietuvos taip pat dalyvavo apie pusė tūkstančio dalyvių. Nemaža jų dalis kitais metais pasiryš Naujuosius sutikti prieštaringai vertinamoje Olandijoje ir ten tęsti pasitikėjimo piligrimystę. Rugsėjo mėnesį taip pat vyks regioninis jaunimo Taizė susitikimas Norvegijoje.


Piligrimystė – tapatumo raiškos kelionė

Piligrimų eisena į Kryžių kalną

Prieš Šv. Kalėdas Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapijos namuose Lietuvos piligrimų bendrija pristatė 2009 metų pabaigoje išleistą socialinių mokslų daktaro Dariaus Liutiko monografiją „Piligrimystė. Vertybių ir tapatumo išraiškos kelionėse“.

Tai pirmoji mokslinė monografija, tirianti piligrimines keliones, jų sampratą, piligrimystės ir turizmo ryšį. Pasak knygos autoriaus dr. Dariaus Liutiko, piligrimystė, arba vertybinė kelionė, – tapatumą ir vertybes išreiškianti geografinėje erdvėje atliekama kelionė. Jos metu dėl dvasinių ar vertybinių motyvų keliaujama į šventas, gerbtinas ar kitas su asmens vertybėmis ir tapatumu susijusias vietas. Vertybinių keliautojų puoselėjamos vertybės gali sietis su religija, asmeninio dvasinio kelio paieška, taip pat įkūnyti nacionalinius, kultūrinius ar kitus kolektyvinius ar individualius idealus. Taigi, knygos autorius praplečia piligrimystės sampratą, į ją įtraukdamas ne tik religines keliones, bet ir tautinio tapatumo keliones, pavyzdžiui, keliones į gimtinę ar tėvynę ieškoti savo protėvių ir giminių, kultūrinio tapatumo keliones, kai keliaujama į gerbiamos grupės ar atlikėjo koncertus, taip pat sporto aistruolių keliones, vykstančias į kitą miestą ar šalį palaikyti sportininko ar mėgiamos komandos.


Kultūros centre – poezijos spektaklio premjera

Bronius VERTELKA

Rokiškietė kūrėja Danutė Mažeikienė
(kairėje) dėkojo spektaklio režisierei
Editai Baublienei (dešinėje)

Gruodžio 27-ąją Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centro salėje vyko Editos  Baublienės režisuoto poezijos spektaklio  „Aukštai tėvulio klėty linguo“ premjera. Joje dalyvavo poetai panevėžiečiai Algimantas Kaminskas, Petras Čiplys, Julius Vaupšas,  rokiškietės Danutė Mažeikienė, Stasė Junokienė ir Alė Kazlauskienė. Žvakių liepsnelių šviesoje, džiaugiantis sulaukus Išganytojo, buvo skaitomos Aukštaitijos kūrėjų eilės, rašytojų Algimanto Kaminsko ir Liudos Jonušienės romanų ištraukos.


Padėka kultūros namų direktorei

Jonas PETRONIS

Pagerbti Avilių kaimo kultūros
namų direktorės Irenos atvyko
ir buvusios direktorės (iš kairės):
Stasė Galvydienė, Irena Blinstrubienė,
Janina Ragėnienė ir Veronika Vadišienė

Beveik prieš keturiolika metų Irena Blinstrubienė atėjo dirbti į Avilių kultūros namus direktore. Prabėgo nemažas laiko tarpas ir dar vienas etapas – direktorė atsisveikina su darbu ir taps pensininke. Ta proga bendruomenė surengė direktorei Irenai Blinstrubienei gražų padėkos vakarą. Į jį susirinko kultūros namų saviveiklininkai, svečiai, aviliškai. Didelės pagarbos moteris iš tikrųjų nusipelnė. Į pirmąją darbovietę ji atėjo prieš penkiasdešimt trejus metus. Net keturiasdešimt aštuonerius metus ji paskyrė darbui kultūros srityje. Daug gražių žodžių apie direktorę pasakė aviliškė Janina Ragėnienė, bendruomenės pirmininkas Donatas Ragėnas. Už tai, kad žmonės čia puoselėja tautos kultūrą, jaunimas nepamiršta liaudies šokių, dainų ir papročių entuziastingai kultūros darbuotojai dėkojo rajono savivaldybės tarybos narys Rimvydas Podolskis, Imbrado seniūnas Vigirdas Žalkauskas.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno ) dekanate

Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejaus pabaiga

Prisikėlimo bažnyčios klebonas
mons. Vytautas Grigaravičius
(dešinėje) pasitinka svečius:
arkivyskupą Sigitą Tamkevičių
ir mons. Adolfą Grušą

ŽALIAKALNIS. Gruodžio 26 d., antrąją šv. Kalėdų dieną, 12 val. iškilmingu Eucharistijos šventimu Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Kaune užbaigti Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejiniai metai. Liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, LVK generalinis sekretorius mons. Gintaras Grušas, gausus būrys dvasininkų – dekanų, parapijų klebonų, įvairiose arkivyskupijos bažnyčiose ir rektoratuose tarnaujančių kunigų. Pradėdamas šv. Mišias arkiv. S. Tamkevičius pasveikino šv. Kalėdų sulaukusius brolius vyskupus, kunigus, vienuolius, valdžios žmones, gausiai iškilmėse dalyvavusius tikinčiuosius.


Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio dekanate

Kalėdų šventė

Kalėdų senelis ir Snieguolė
bendrauja su parapijos jaunimu

Panevėžys. Kūčių vakarą savo šeimose prie stalo laužę kalėdaitį ir dalijęsi pasninko valgiais, žmonės švytinčiais veidais sugužėjo į vakarines Piemenėlių Mišias Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Pusvalandį sielas džiugino Panevėžio muzikos mokyklos styginių orkestro atliekami muzikiniai kūriniai. Bažnyčia buvo pilnut pilnutėlė: šeimų su vaikučiais, jaunimo bei vyresnių tikinčiųjų. Po Mišių buvo pašventintos prakartėlės: viena bažnyčios viduje ir visus džiuginanti gyva Kalėdų prakartėlė šventoriuje. Net tris dienas gyvosios prakartėlės gyvulėliai – avytės, žąsis, antis ir triušiai – smagiai bičiuliavosi su visais atėjusiais jų aplankyti. Žmonės ateidami atsinešdavo vaišių – morką, kopūsto lapą ar obuolį.


Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Advento rekolekcijos, Kūčios ir Kalėdos

Rekolekcijų vedėjas tėvas
Severinas Holocheris OFM
ir klebonas kun. Juozas Fakėjavas

Bagotoji. Gruodžio 20 dieną Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje vyko Advento rekolekcijos – dvasinio pasiruošimo diena Kalėdų šventei. Jas vedė svečias kunigas tėvas Severinas Holocheris OFM, kuris homilijoje savo žodžiu sustiprino ir drąsino parapijos žmones, kad per Kalėdas iš tikrųjų gimtų Išganytojas jų širdyse ir šeimose. Eucharistijos šventime dalyvavo, o po jų mintimis apie Adventą pasidalino ir keletą giesmių giedojo VDU Katalikų Teologijos fakulteto dekanas, teol. dr. Benas Ulevičius.


Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Kas pradžiugino Kalėdų senelį

Po susitikimo su Kalėdų seneliu
prie Rietavo policijos komisariato
pastato. Pirmoje eilėje šalia
Kalėdų senelio – klebonas
kun. Antanas Gutkauskas, dešinėje –
Rietavo policijos komisariato
viršininkas Aloyzas Vaičiulis

Rietavas. Bene pirmą kartą Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios istorijoje šv. Kalėdų rytą čia svečiavosi Kalėdų senelis. Po ryto šv. Mišių jis susitiko su gausiai šv. Mišiose dalyvavusiu jaunimu, vaikučiais bei visais tą rytą bažnyčioje buvusiais tikinčiaisiais.  Senesni rietaviškiai neprisimena šitokio kalėdinio siurprizo Rietavo bažnyčioje. Kalėdų senelis dėkojo neseniai šioje bažnyčioje pradėjusiam klebonu dirbti jaunam ir energingam kun. Antanui Gutkauskui, kuris ir pakvietė jį susitikti su Rietavo parapijos vaikučiais bei jaunimu. Kalėdų senelis džiaugėsi, kad šio energingo kunigo dėka bažnyčios bokšte prabudo ilgai miegojęs laikrodis, kuris dabar rodo tikslų laiką ir savo skambiais dūžiais skelbia visam Rietavo miestui valandas ir net pusvalandžius. Todėl ir Šv. Kalėdų rytą Kalėdų senelis su maišu dovanų laiku atskubėjo į didingą ir istorinę Oginskio laikų bažnyčią. Kalėdų senelis dėkojo klebonui kun. A. Gutkauskui, Rietavo savivaldybės merui Antanui Černeckiui, Rietavo miesto seniūnui Jurgiui Baltrimui už gražų bendravimą su Bažnyčia, „Rietavo turgaus“ vadovams už paramą apšviečiant Rietavo bažnyčią, kuri naktį tarsi gulbė baltuoja... Taip pat UAB „Plungės lagūna“, Rietavo veterinarijos sanitarijai ir Rietavo kavinei „Terasa“, kurie pasirūpino, kad Kalėdų senelio maišuose nepritrūktų dovanėlių, o ponui girininkui Jonui Šiuriui – už žaliaskares eglutes.


Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Kūčių vakaras

Sekmadienį po Sumos šv. Mišių
atsisveikinta su parapijoje
pastoracinę praktiką atlikusiu
klieriku Stanislovu Blinstrubiu (centre)

GARGŽDAI. Kūčių vakare į šv. Mišias gausiai susirinkusius tikinčiuosius pasitiko šventiškai pasipuošusi Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, Betliejaus tvartelis. Chorui švelniai giedant „Tylią naktį“, bažnyčios prieblandoje pasirodė iškilminga jaunimo, ministrantų, klierikų ir kunigų eisena. Jiems atėjus ir suklaupus prie Betliejaus, bažnyčioje pasidarė šviesu. Suskambo giesmė „Sveikas, Jėzau, gimusis...“ Šv. Mišias aukojo kun. Mindaugas Šlaustas, jam asistavo keturi Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai, trys iš jų – iš Gargždų parapijos. Vietoj pamokslo buvo perskaitytas Telšių vyskupo Jono Borutos SJ kalėdinis žodis tikintiesiems. Po šv. Mišių parapijos kunigus, klierikus gėlės žiedu ir visus bažnyčioje susirinkusius giesme sveikino Gargždų ateitininkai.


Telšių vyskupijoje

Tauragės dekanate

Kalėdnaktis prie prakartėlės ir eglutės

Grupė Vaitimėnų parapijos
vaikučių su Kalėdų seneliu
ir kun. Mindaugu Alekna

Vaitimėnai. Kai maždaug prieš dešimtmetį Šilalės bažnyčioje vikaru dirbęs kun. Antanas Gutkauskas (dabar Rietavo parapijos klebonas), tuokart aptarnavęs Vaitimėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčią, sutarė su šios parapijos tikinčiaisiais švęsti Kalėdnaktį – ši graži tradicija išliko iki šiol. Ją tęsė po kun. A. Gutkausko vikaru dirbęs kun. Virginijus Palionis (dabar Luokės klebonas), šiuo metu šios tradicijos laikosi Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios vikaras kun. Mindaugas Alekna. Kaip ir anuomet, taip ir dabar Vaitimėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijos tikintieji 24 valandą su vaikučiais ir jaunimu susirenka į savo bažnytėlę dalyvauti Kalėdnakčio šv. Mišiose.


Mirusio Japonijos kardinolo pastoracinė ir socialinė veikla

Mindaugas BUIKA

Kardinolas
Piteris Seičis Širajanagis

Nuopelnai skleidžiant Evangeliją

Praėjusių metų pabaiga visuotinei Bažnyčiai atnešė ir kelių žymių ganytojų netektis. Ypač norisi paminėti gruodžio 30 dieną po sunkios širdies ligos mirusį 81 metų amžiaus Japonijos sostinės Tokijo arkivyskupą emeritą kardinolą Piterį Seičį Širajanagį, kuris dalyvavo 2005 metų balandžio konklavoje renkant popiežių Benediktą XVI. Hierarchas mirė Tokijo Lojolos senų dvasininkų namuose, kur buvo globojamas dėl susilpnėjusios sveikatos. Gedulingos pamaldos Tokijo Švč. Mergelės Marijos katedroje už velionį ganytoją buvo aukojamos sausio 5 dieną, o po jų pagal vietinius papročius kūnas buvo kremuotas.


Vakaras Jadvygai atminti

Jadvyga Bieliauskienė

Prieš mėnesį paskutinėn kelionėn palydėjom didžią moterį, laisvės kovotoją, patriotę, lagerių kankinę, Sausio 13-osios barikadų sielą Jadvygą Bieliauskienę. Oras tądien lyg tyčia pabjuro, pliaupė žvarbus, šaltas lietus, tačiau Antakalnio kalvelėse, siūruojant ir ošiant šimtamečių pušų vainikams, buvo šilta ir jauku – nuo gausiai susirinkusių žmonių veiduose spindinčios meilės, nuo gražių žodžių, prisiminimų. Buvo aišku, kad ši nuostabi moteris neišeina, o lieka amžinai su mumis – lieka begalinė jos meilė žmonėms, Dievui, jos darbai, siekiai kiek galint daugiau nuveikti tautos labui, susirūpinimas dėl tautos būvio. Todėl, lengvoms smėlio smiltims pamažu užklojant karstą ir bekylant kapo kauburėliui, sieloje buvo džiugu, gera...


Įamžinkime mėgiamo žurnalisto atminimą

Mieli skaitytojai, rugpjūčio mėnesį minėsime ilgamečio „XXI amžiaus“ politinio apžvalgininko Petro Katino pirmąsias mirties metines. Šia proga rengiamas jo atminimui skirtas solidus leidinys, kuriame bus spausdinami „XXI amžiuje“ ir kituose laikraščiuose publikuoti svarbiausi jo straipsniai, tapybos darbų reprodukcijos. Visus, kurie vertino šio žurnalisto kūrybą, maloniai prašome paremti knygos leidimą. Savo auką prašome pervesti į specialiai šiai knygai išleisti atidarytą sąskaitą.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija