2010 m. sausio 15 d.
Nr. 4
(1789)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Krikštas – tikėjimo dovanos įprasminimas

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI Siksto
koplyčioje teikia Krikšto sakramentą

Tėvų ir krikštatėvių liudijimo atsakomybė

Sausio 10 dieną Viešpaties krikšto liturginėje šventėje popiežius Benediktas XVI aukojo šv. Mišias Apaštališkųjų rūmų Siksto koplyčioje ir suteikė Krikšto sakramentą 14 kūdikių – septyniems berniukams ir septynioms mergaitėms, Vatikano darbuotojų vaikams.

Pamaldų homilijoje Šventasis Tėvas priminė evangelinius įvykius – šv. Jonas Krikštytojo pranašavimą krikštijant Izraelio žmones Jordano upėje. Tai buvo „atgailos krikštas, kviečiantis žmones atsiversti, pakeisti gyvenimą laukiant To, kuris ateis krikštyti Šventąja Dvasia ir ugnimi“, – aiškino Popiežius.


2010-ieji Popiežiaus veiklos akiratyje

Mindaugas BUIKA

Ateinantį sekmadienį Benediktas XVI
pirmą kartą apsilankys Romos sinagogoje

Dėmesys Artimųjų Rytų problemoms

Prasidėję 2010 metai popiežiui Benediktui XVI, balandžio mėnesį minėsiančiam penktąsias pontifikato metines, numatomi labai intensyvūs. Jau sausio mėnuo kupinas įvykių, atspindinčių Šventojo Tėvo iniciatyvas visuomeninio gyvenimo, ekumeninio ir tarpreliginio dialogo srityse. Sausio 11 dieną susitikęs su Vatikane akredituoto diplomatinio korpuso nariais ir jiems išsakęs savo pastebėjimus dėl tarptautinės taikos aktualijų, ateinantį sekmadienį Benediktas XVI pirmą kartą apsilankys Romos sinagogoje. Tą sekmadienį, pradedant Maldų už krikščionių vienybę savaitę (sausio 18–25 d.), Italijoje tradiciškai minima Katalikų ir žydų dialogo diena.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija