2010 m. sausio 15 d.
Nr. 4
(1789)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Paminėtos Sausio 13-osios agresijos aukos

Sausio 12-ąją vykusi konferencija Seime

Sausio 12-13 dienomis buvo paminėta 1991 m. sausio 8-14 ir vėlesnėmis dienomis vykdyta sovietų kariuomenės agresija bei pergalė prieš agresorius ir pagerbti žuvusieji.

Sausio 12-ąją Seimo rūmuose vykusioje konferencijoje „Parlamento gynyba 1991 metais“ buvo perskaityti 25 pranešimai. Invokacija konferenciją pradėjęs mons. Alfonsas Svarinskas priminė žuvusiųjų auką, palietė keletą aktualių klausimų – būtinumą grįžti prie tikėjimo, prie tautinių ir krikščioniškų vertybių, paminėjo Prezidentūrai nederantį paveikslą. Konferencijos prelegentai ne tik prisiminė 1991 metų sausio agresiją ir pasipriešinimą jai, bet ir kalbėjo apie šių dienų padėtį (Nepriklausomybės akto signatarai V. Povilonis, A. Patackas – pastarojo pranešimą spausdinsime trečiadienio numeryje). Įdomūs ir reikšmingi buvo kun. R. Grigo, gen. mjr. A. Pociaus, N. Baužytės, V. Vyrukaičio, A. Kliunkos, ats. plk. J. Gečo pranešimai. Po konferencijos ir iškilmingos Parlamento gynėjų-savanorių rikiuotės Seimo paradų galerijoje buvo atidaryta fotoparoda „Parlamento gynyba 1991-ųjų sausį“. Čia pat nuostabias kariškas bei tautines dainas atliko Generolo Jono Žemaičio karo akademijos choras „Kariūnas“ (vad. ir dirig. V. Verseckas, chormeisteris V. Abaris).


Politinės valios klodai

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Sueina metai nuo 2009 metų sausio 16 dienos įvykių, kai prie Seimo rūmų susirinkusi kelių tūkstančių žmonių minia akmenimis apmėtė policijos pareigūnus ir daužė Seimo langus. Vandalizmo aktus sunku pateisinti, tačiau jei teisėsaugos pareigūnų būriai būtų laiku nukreipti prieš tuos, kurie nuskurdino šalį – oligarchų klanus ir juos remiančius korumpuotus politikus, tai riaušių nebūtų įvykę. Svarbu, kad būtų išmoktos tokių riaušių prevencijos pamokos. Jei skurdas Lietuvoje gilės, kažin ar ateityje tokių riaušių pavyks išvengti.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija