2010 m. sausio 20 d.
Nr. 5
(1790)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Šventojo Sosto
diplomatinė veikla

Originali pavardė
nėra tapatybės
požymis

Oligarchija
už demokratijos
užuolaidėlės

Net ir bjauriausi
žodžiai kažkam
labai mieli...

POTVYNIS, arba
Pirmasis Antano
Baranausko eilėraštis

Krašto apsaugos
savanoriai –
1990-aisiais 
ir dabar

Neigiant Dievą žalojama kūrinija

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI sveikinasi
su Irano ambasadoriumi prie Šventojo
Sosto Ali Akbaru Nazeriu

Gamtosauga ir žmogaus gyvybės gynimas

Tradiciniame  naujametiniame susitikime su Vatikane akredituoto diplomatinio  korpuso nariais popiežius Benediktas XVI kalbėjo apie kūrinijos globą, kuri buvo pagrindinė anksčiau minėtos Pasaulinės taikos dienos tema. Sausio 11 dieną audiencijoje priimtiems beveik 180 šalių diplomatams Šventasis Tėvas aiškino, kad gamtosauga yra tiesiogiai susijusi su moralinėmis nuostatomis, tikėjimu į Dievą, socialiniu teisingumu ir pagarba negimusiai gyvybei. „Dievo neigimas iškreipia žmogaus laisvę ir jis tampa kūrinijos naikintoju, – kalbėjo Popiežius.  – Kūrinijos saugojimas iš principo nėra atsakas į estetikos poreikį, bet labiau į moralinį nusistatymą, kadangi gamta išreiškia meilės ir tiesos planą, kuris yra pirma mūsų ir eina iš Dievo“.


„Mylėjom ir tebemylim laisvę ir Lietuvą“

Dr. Aldona Kačerauskienė

Kalba Kovo 11-osios signataras
Algirdas Patackas
Livijos ŠIUGŽDIENĖS nuotraukos

Sausio 12-ąją LR Seimo Kovo 11-osios salė buvo pilnutėlė Lietuvos laisvės gynėjų, prieš 19 metų palikusių jaukius namus, mažus vaikus, jaunas žmonas, senus tėvus ir atėjusių savo kūnais pridengti trapų nepriklausomybės daigą. Dabar jie atskubėjo į konferenciją „Parlamento gynyba 1991 metais“, surengtą Lietuvos Nepriklausomybės gynėjų sąjungos.

Laimindamas konferenciją Garbės savanoris, dim. plk. mons. Alfonsas Svarinskas visus kvietė atgailauti ir atsigręžti į Dievą. Sugiedojus LR himną, tylos minute buvo pagerbtas žuvusių Lietuvos laisvės gynėjų atminimas, sveikinimo žodį tarė Seimo pirmininkė Irena Degutienė. Toliau kalbėję parlamento gynėjai, atsakė į daugybę visuomenei aktualių klausimų.


Sąžinės balsas

„Laimingas tas, kuris savy sutramdė žvėrį, iškirtęs gūdų mišką savo sieloj!“ Šį įsimintiną filosofo Henry David Thoreau (1817–1862) posakį galime pritaikyti sau ir kitiems. Kai kartais pakankamai subrendęs žmogus savo susijaukusių minčių tankmėje pastebi besiveržiantį neigiamų emocijų žvėrį, jis jam neleidžia nė uodegos pro laisvės duris iškišti. Juk jei įsisiautėjęs ištrūktų, kiek eibių pridarytų.   


Jubiliejinių metų kaleidoskopas

(Nuo riaušių iki Nacionalinio susitarimo)

Darius Vilimas

Praėjusieji, 2009-ieji, pradėti spalvingais fejerverkais sostinėje, pasibaigė tyliai. Kad ir ką sakytum, praėję metai vis dėlto buvo iššskirtiniai, jubiliejiniai: Lietuva šventė savo vardo paminėjimo tūkstantmetį, Vilnius vaizdavosi esąs Europos kultūros sostinė, o metus baigė ieškodamas ten „išgaravusių“ milijonų litų.

Žinoma, malonu pajusti savo šalies ar jos sostinės išskirtinumą. Tačiau į orą iššautas milijonas eurų arba po kelis šimtus tūkstančių litų kainavę gelžgaliai, įžūliai pavadinti meno kūriniais, Vilniui kultūros tikrai nepridėjo. Tokių paradinių renginių dirbtinumas ypač rėžė akį nušiurusių sostinės bažnyčių fone. Ar nebuvo prasmingiau palopyti ar padažyti architektūros paminklus, užuot milžiniškas lėšas švaisčius keistiems ir nesuprantamiems renginiams?

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija