2010 m. sausio 20 d.
Nr. 5
(1790)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Neigiant Dievą žalojama kūrinija

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI sveikinasi
su Irano ambasadoriumi prie Šventojo
Sosto Ali Akbaru Nazeriu

Gamtosauga ir žmogaus gyvybės gynimas

Tradiciniame  naujametiniame susitikime su Vatikane akredituoto diplomatinio  korpuso nariais popiežius Benediktas XVI kalbėjo apie kūrinijos globą, kuri buvo pagrindinė anksčiau minėtos Pasaulinės taikos dienos tema. Sausio 11 dieną audiencijoje priimtiems beveik 180 šalių diplomatams Šventasis Tėvas aiškino, kad gamtosauga yra tiesiogiai susijusi su moralinėmis nuostatomis, tikėjimu į Dievą, socialiniu teisingumu ir pagarba negimusiai gyvybei. „Dievo neigimas iškreipia žmogaus laisvę ir jis tampa kūrinijos naikintoju, – kalbėjo Popiežius.  – Kūrinijos saugojimas iš principo nėra atsakas į estetikos poreikį, bet labiau į moralinį nusistatymą, kadangi gamta išreiškia meilės ir tiesos planą, kuris yra pirma mūsų ir eina iš Dievo“.


Šventojo Sosto diplomatinė veikla

Mindaugas BUIKA

Atvirumas visiems vardan pažangos

Naujametiniame susitikime su Vatikane akredituotais užsienio šalių ambasadoriais popiežius Benediktas XVI pabrėžė, kad labai vertina diplomatinę misiją prie Šventojo Sosto. Kaip tik per ambasadorius jis pasiuntė nuoširdžius sveikinimus bei taikos ir laimės linkėjimus vadovams ir žmonėms tų šalių, kurioms jie atstovauja. Romos Bažnyčia atveria duris visoms tautoms ir nori su jomis palaikyti draugiškus santykius, kad galėtų prisidėti prie žmonių šeimos pažangos, kalbėjo Šventasis Tėvas. Be to, jis išreiškė pasitenkinimą neseniai užmegztais diplomatiniais santykiais su Rusijos Federacija. Taip atsitiko po gruodžio 3 dieną įvykusio Rusijos prezidento vizito Vatikane. Diplomatinis pripažinimas buvo pasiektas jau 1990 metais, tačiau dabar jis pakeltas į oficialų apaštalinės nunciatūros ir ambasados lygmenį. Šventasis Tėvas taip pat kalbėjo apie Šventojo Sosto suartėjimą su komunistų valdomu Vietnamu, kuriame gyvena viena didžiausių Azijoje katalikų bendruomenė. Neseniai Vatikane lankėsi Vietnamo prezidentas Nqujen Min Trietas, tačiau  pati komunistų valdžia dar toli gražu nesuteikia laisvės religiniam veikimui. Popiežius pažymėjo, kad Vietnamas yra labai artimas jo širdžiai, ir pasveikino vietinę Bažnyčią, šiemet mininčią tenykštės katalikybės jubiliejinius (350-uosius) metus. Benedikto XVI susitikimo su diplomatais proga Vatikano informacinė tarnyba paskelbė komunikatą, kuriame nurodoma, kad Šventasis Sostas dabar palaiko diplomatinius santykius su 178 pasaulio valstybėmis. Vatikane savo specialius atstovus turi ir Europos Sąjunga, suverenumą išlaikęs Maltos ordinas bei Palestinos išsivadavimo organizacija. Šventasis Sostas turi nuolatinio stebėtojo statusą Jungtinių Tautų Organizacijoje ir kai kuriose jos struktūrose bei penkiose kitose regioninėse organizacijose (pavyzdžiui, Europos Taryboje, Arabų šalių lygoje ir pan.).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija