2010 m. vasario 12 d.
Nr. 12
(1797)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Dėl Krikščionių partijos pavadinimo naudojimo

Pastaruoju metu Lietuvos politinį gyvenimą papildė naujai įsikūrusi Krikščionių partija. Visuomeniniame, politiniame, viešajame gyvenime apstu įvairių įsikūrusių krikščioniškos minties bendrijų, organizacijų. Politiniame gyvenime jau daugelį metų veikia ir Krikščionių demokratų partija. Šių partijų pavadinimuose akcentuojama tam tikra religinė arba grynai politinė pozicija bei įvardijamas veikiančios organizacijos tapatumas. Tačiau kai naudojama grynai bendrinė krikščionio sąvoka suprantame, kad tai visuomet apeliuojama į religinę, o ne į politinę tapatybę.

Lietuvoje gyvenantiems ir Dievo Žodį skelbiantiems tradicinių krikščioniškų religinių bendruomenių ir bendrijų nariams didžiulį susirūpinimą kelia neatsakingas ir nepagarbus mums visiems svarbus ir ypač reikšmingas, visą mūsų gyvenimo, veiklos, apsisprendimo ir minties kryptį nusakančio bei religinį tapatumą įtvirtinančio krikščionio termino naudojimas. Kiekvienoje religinėje bendruomenėje krikščionys save identifikuoja ir įvardija kaip esmingai priklausančius Kristui, kalba ir liudija savo religinių bendruomenių vadovų siuntimu, veikia Bažnyčios vardu ir Jos įgaliojimu. Istorija liudija, kokia daugybė tikinčiųjų sumokėjo savo gyvybes už galimybę priklausyti Kristui ir savo gyvenimą derinti su Evangelijos Žinia.

Labai skaudu ir liūdna, kai šia tikrove kaip priedanga pasinaudoja tam tikros politinės minties grupelė žmonių, net nedrįstančių viešai išreikšti savo veiklos krypties, vertybių, aiškaus savęs identifikavimo Kristaus Asmens atžvilgiu, tikslų ir uždavinių. Toks naujos partijos pavadinimas ir neapibrėžtumas suteikia galimybę suklaidinti daugelį žmonių bei sukelti nemenką sumaištį, o kartais ir išprovokuoti nereikalingą priešiškumą tam, kas krikščioniška, pasmerkimą, pažeminimą, atmetimą ir net krikščionio persekiojimą.

Tikimės, kad ši naujai įsikūrusi politinė partija priims atsakingus sprendimus, išdrįs atsisakyti šio pavadinimo ir atrasti kitą politinės minties pavadinimą bei partinį tapatumą Lietuvos politiniame gyvenime. Viliamės, kad atsakingai į šios partijos įregistravimą pažvelgs ir Teisingumo ministerija.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius,
Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis,
Lietuvos Stačiatikių arkivyskupijos vadovas metropolitas Chrizostomas,
Lietuvos Evangelikų Reformatų Unitas Lithuania Sinodo generalinis
superintendentas kun. Rimas Mikalauskas,
Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčios vardu
generalinis superintendentas kun. Algimantas Kvedaravičius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija