2010 m. vasario 12 d.
Nr. 12
(1797)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Bažnyčios meilės
tarnystė kenčiantiems

Dėl Krikščionių
partijos pavadinimo
naudojimo

Nelengvas kelias
į Vasario 16-ąją

Stalino šmėkla
tebeklaidžioja
po Lietuvą

Per daug
neapykantos gėriui

Apie partizaninį karą

Nuotykis antrosios
sovietų okupacijos
metu

Sunkmečiai Lietuvoje
– seniau ir dabar

Kaukės teatre,
gyvenime ir politikoje

Tyla ne visada gerai

Būkime budrūs!

Dėl Europos lyčių
lygybės instituto

Lietuvos Vyskupų
Konferencijoje

Pastoracinė savaitė
seminarijoje

Atsinaujinimo diena

Šventi prisiminimai
apie kunigą
Virgilijų Jaugelį

„Rvs-master“
technologija –
tiesiog stebuklas!

Viską lemiantis
pasitikėjimas

Karališkasis
atgailos kelias

Žmonės,
nebijantys šalčio

Pasaulinė pašvęstojo gyvenimo diena

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI bendrauja
su į Mišparus atvykusiomis vienuolėmis

Be vienuolių pasaulis būtų daug skurdesnis

Kristaus paaukojimo šventykloje liturginė šventė, tradiciškai vadinama Grabnyčiomis, jau keturioliktą kartą Bažnyčioje buvo minėta ir kaip Pasaulinė pašvęstojo gyvenimo (vienuolystės) diena. Tą vasario 2-osios vakarą Romos Šv. Petro bazilikoje popiežius Benediktas XVI vadovavo Mišparams, kurių metu sakytoje homilijoje akcentavo trejopą šio minėjimo tikslą. „Pirmiausia tai proga pašlovinti ir padėkoti Viešpačiui už pašvęstojo gyvenimo dovaną; antra, paskatinti Dievo tautoje suvokimą ir pagarbą pašvęstajam gyvenimui; ir pagaliau pakviesti tuos, kurie pilnai paskyrė savo gyvenimus Evangelijos reikalui, celebruoti nuostabius darbus, kuriuos Viešpats atliko juose“, – kalbėjo Šventasis Tėvas.


Prasminga prancūzų kunigo viešnagė

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Kun. Benua Domergue
VDU didžiojoje salėje

Praėjusią savaitę Lietuvoje lankėsi kun. Benua Domergue – žymus prancūzų katalikų dvasininkas, demonologas, kultūrologas. Jis lankėsi Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Utenoje. Į susitikimus su prancūzų demonologu rinkosi gausūs būriai žmonių.

Vasario 5 dieną Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto didžiojoje salėje, kun. B. Domergue skaitė paskaitą, kuri sulaukė didžiulio susidomėjimo. Į susitikimą atvyko apie pusantro tūkstančio kauniečių. Paskaitą pradėjo Ruklos parapijos klebonas, egzorcistas kun. Arnoldas Valkauskas, kuris svečią iš Prancūzijos apibūdino kaip itin išsilavinusį mokslininką ir įdomų lektorių, jau daugelį metų besigilinantį į įvairius kultūros procesus, daug laiko skiriantį demoniškų blogio jėgų tyrinėjimui. Paskaitos įžangoje kun. B. Domergue sakė: „Pasaulis keičiasi, per paskutinius kelis dešimtmečius vyksta didžiulės permainos. Globaliame pasaulyje nyksta sienos, veikia daugybė tobulų ryšio priemonių. Tikriausiai daugelis iš čia susirinkusių naudojasi internetu. Ir aš naudojuosi internetu. Internetas labai padeda darbui, kūrybai, bendravimui, bet internete yra ir daug neigiamų dalykų“. Anot kun. B. Domergue, internete veikia ir satanistų svetainės, kuriomis domisi jaunimas. Tokiose svetainėse daug smurto vaizdų, antikrikščioniškos propagandos. O internetinių dienoraščių tyrinėjimas leidžia pajusti, kiek daug šiandienos pasaulyje susikaupę smurto, vulgarumo, „mirties kultūros“ apraiškų. Kun. B. Domergue teigė: „Viso smurto viršūnėje yra antikristas. Būtent antikristas ir greta jo esantis Liuciferis yra blogio galios centras. Blogio įsigalėjimo ir demonų temą nagrinėja ne tik krikščionybė, bet ir kitos didžiosios religijos – islamas, budizmas ir judaizmas. Tai visam pasauliui aktualios problemos“.


Lietuva turi naują vyskupą

Vyskupas nominatas
Arūnas Poniškaitis
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis su džiaugsmu ir dėkingumu Šventajam Tėvui sutiko žinią, kad Benediktas XVI Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru paskyrė monsinjorą Arūną Poniškaitį. Numatoma, kad vyskupo nominato konsekracija vyks Vilniaus Arkikatedroje per Lietuvos Globėjo šventojo Kazimiero iškilmę.

Vyskupas augziliaras arba (arki)vyskupijos ordinaro pagalbininkas talkina (arki)vyskupui Ganytojo darbe. Vyskupus pagalbininkus įprasta skirti į diecezijas, kuriose platus sielovados ir administracinės veiklos laukas. Nuo 1991 metų Vilniaus arkivyskupijos vyskupo augziliaro pareigas eina vyskupas Juozas Tunaitis, sulaukęs garbingo amžiaus.


Ledo skulptūra „Gausybės batas“

Rūta Averkienė

Varėnos miesto centre iškilo
ledo skulptūra „Gausybės batas“

Varėnos miesto centre priešais savivaldybę iškilo ledo skulptūra „Gausybės batas“. Puspenkto metro ilgio, pustrečio metro aukščio ir daugiau kaip 10 tonų sveriantį batą iš ledo luitų Varėnos miesto centre pastatė aktyvaus jaunimo laisvalaikio klubo „Juostandis“ entuziastai, taip originaliai pažymėdami klubo įkūrimą. Vadovaujami skulptorių – Varėnos muzikos mokyklos dailės skyriaus mokytojo Marijaus Baukaus ir vilniečio Konstantino Navasaičio, skulptūrą kūrė maždaug dvidešimt valandų. Ledą teko pjauti ir pjūklais, o menininkų pagalbininkai iš sniego ir vandens mišinio užlipdydavo tarpus tarp ledo luitų.


Istorinės paralelės

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Pagaliau vasario 5 dieną generalinis prokuroras Algimantas Valantinas atsistatydino. Tai buvo padaryta spaudžiant visuomenei, pilietiniams judėjimams. Tą dieną Jungtinis demokratinis judėjimas organizavo piketus prie Lietuvos miestuose esančių prokuratūros pastatų, protesto akcijos vyko ir prie Lietuvos Seimo rūmų bei Prezidentūros. Buvo protestuojama prieš prokuratūros sistemoje klestintį teisinį nihilizmą, bylų vilkinimą, reikalaujama generalinio prokuroro A. Valantino atstatydinimo. Vilniuje, prie Lietuvos Generalinės prokuratūros pastato, 13 valandą prasidėjo piketas. Jame dalyvavę JDJ atstovai laikė rankose įvairius plakatus, JDJ vėliavas. Vienas atstovas perskaitė pareiškimo tekstą, kuriame išvardijo esminius prokuratūros darbo trūkumus ir pareikalavo imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti. Be kita ko, pareiškime pabrėžta, kad JDJ pasisako prieš korupciją ir aktyviai remia sąžiningų pareigūnų veiklą. JDJ jaunimo sekcijos nariai rankose laikė šluotas, tuo simboliškai parodydami, kad prokuratūrai reikia apsišvarinti, kad šioje sistemoje susikaupė daug purvo. 13 valandą 30 minučių pranešta apie generalinio prokuroro atsistatydinimą. Piketas truko iki 14 valandos. Panašus piketas vyko ir Kaune, čia prie Kauno apygardos prokuratūros pastato susirinkę Jungtinio demokratinio judėjimo atstovai su plakatais ir JDJ vėliavomis bendravo su kauniečiais, aptarė sudėtingą padėtį prokuratūros sistemoje. Su jais pabendrauti atėjo ir apygardos prokuroras K. Betingis. Jis kvietė piketuotojus nutraukti piketą ir ateiti pabendrauti į prokuratūros pastatą, tačiau judėjimo atstovai atsisakė tai daryti ir bendravo su K. Betingiu nenutraukdami piketo. Į akciją palaikyti protestuotojų atvyko ir Seimo narys Saulius Stoma, pasisakantis už esmines prokuratūros sistemos reformas. Ir prie Panevėžio apygardos prokuratūros pastato vyko JDJ narių organizuotas piketas, kuriame buvo reikalaujama esminių prokuratūros sistemos permainų. Akcijos dalyviai buvo užsiklijavę burnas pleistru. Piketai vyko ir kituose miestuose. Tauragėje prie prokuratūros pastato stovinčius JDJ aktyvistus užpuolė policijos pareigūnai, keli protestuotojai buvo sumušti, vienam sužeidimus teko gydytis ligoninėje.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija