2010 m. vasario 12 d.
Nr. 12
(1797)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Tyla ne visada gerai

Tikrieji krikščionys, katalikai paprastai yra ramūs, neagresyvūs piliečiai, šv. Mišių metu vieni kitiems linkintys ramybės. Tačiau tai nereiškia, kad jie lieka ramūs, kai niekinami jų religiniai įsitikinimai ir pilietinės teisės. Tai nereiškia, kad jiems galima lipti ant galvų ir juos trypti. Mes laikomės palaimintojo Jurgio siekio: „Blogį nugalėti gerumu“. Tačiau tai nereiškia, kad blogiui reikia pataikauti.

 Lietuvos krikščioniškosios demokratų partijos (LKDP) Marijampolės skyriaus valdyba griežtai atmeta „naujųjų“ ateistų norą išstumti kryžiaus simbolį iš viešųjų vietų. Ne tik mes, bet ir daugelis tikinčiųjų supranta šį ateistų reikalavimą kaip tikinčiųjų diskriminaciją, jų teisių pažeidimą. Visus dorus piliečius ir LR Seimo narius kviečiame protestuoti prieš „naujųjų“ ateistų siekius ir pasisakyti prieš krikščionybės persekiotojus. Nepritariame ir tam tikrų pilietinių jėgų siekiui sunaikinti gilias krikščioniškas tradicijas turinčią Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partiją, kuri tęsia M. Krupavičiaus veiklą. Negalime tylėti ir jaučiame pareigą pasakyti, jog matome, kaip naikinama LKDP, dar tebegyvuojanti Lietuvoje. Vadinamasis LKDP „susijungimas“ su Vagnoriaus-Diniaus grupuotėmis, planuojamas sausio 23 dieną, yra galutinis LKDP sunaikinimas. Šito kaip tik kai kurios jėgos ir siekia. Tai darė ir kai kurie LKDP vadovai – Klumbys, Petkus, Bobelis, Bogušis, Gražulis. Matyt, dėl asmeninės naudos to nori ir V. Lamanauskas. Kviečiame Lietuvos piliečius nebūti abejingais. Domėkimės politika, atminkime, LKDP įkūrėjas M. Krupavičius sakė: „Apolitiškumas, antipartiškumas yra visuomenės liga, kurią reikia gydyti“.

Antanas JAKŠYS,
Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijos
Marijampolės skyriaus valdybos pirmininkas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija