2010 m. kovo 26 d.
Nr. 24
(1809)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


MŪSŲ
RĖMĖJAS

 

Šiame numeryje:

Kunigo celibatas
ir dvasinė tėvystė

Ginkime Bažnyčios
ir Tėvynės ateitį

Orumas visuomenėje
ir politikoje

„Osana, Dieve mūs“

Siuvėjas
apie perteklių

Seimo pirmininkė
pasveikino kunigą
Robertą Grigą

Airijos primas pristatė Popiežiaus laišką

Mindaugas BUIKA

Šventojo Tėvo ganytojiškas
laiškas Airijos katalikams buvo
skaitomas ir Romos Šv. Petro aikštėje

Dvasinis artumas aukoms

Su didžiuliu dėmesiu tarptautinėje bendruomenėje ir ypač pačioje Airijoje buvo priimtas Šventojo Tėvo popiežiaus Benedikto XVI ganytojiškas laiškas Airijos katalikams, kuriame jis asmeniškai atsiprašė kunigų seksualinio išnaudojimo aukų ir nurodė naujus būdus, kaip užgydyti skaudaus skandalo padarytas žaizdas. Airijos šventovėse laiškas tikintiesiems buvo dalijamas kovo 20–21 dienomis iškart po šv. Mišių, kuriose hierarchai ir kiti dvasininkai išsamiai komentavo dokumento turinį. Visos Airijos (Didžiajai Britanijai priklausančios Šiaurės Airijos ir nepriklausomos Airijos Respublikos) primas Armago arkivyskupas kardinolas Šionas Bredis savo kreipimesi įvykį pavadinęs istorine diena išreiškė gilią padėką Šventajam Tėvui dėl jo artumo, gerumo ir rūpinimosi airiais šiuo nelengvu išbandymų laikotarpiu.


Misija su malda ir pasninku už kunigus

Genovaitė Baliukonytė

Penkis mėnesius per Europą
ir Aziją keliavo maldininkai
Juzefas, Giedrius, Rima ir Rasa

Pernai penkis mėnesius (nuo gegužės iki spalio mėnesio) keturi maldininkai – saleziečių bendradarbė ir basųjų karmeličių tretininkė sesuo Rima, sesuo Rasa, brolis Giedrius ir brolis Juzefas automobiliu keliavo po šventas Europos ir Azijos vietas. Tai buvo apaštališka asketinė piligriminė misija. Jos tikslas – pasninkaujant melstis už visų pasaulio religijų kunigus, vienuolius, vienuoles, pašvęstuosius ir pašaukimus. Meldžiamasi buvo Švenčiausios Mergelės Marijos apsireiškimo vietose, prie šventųjų kapų, prašoma jų užtarimo pašvęstiesiems, geradariams ir visiems geros valios žmonėms. Nors galutinis kelionės tikslas – Afrika (Ruanda) – pristigus lėšų nebuvo pasiektas, o misionieriai patyrė daug dvasinių ir fizinių išbandymų (miegojo sėdėdami lengvajame automobilyje, o jų maisto davinį sudarė tuno konservų dėžutė ir riekelė duonos bei keletas daržovių dviems), tačiau jaučiasi praturtėję ir sustiprėję dvasiškai. Misijoje patirtais įspūdžiais jie norėtų pasidalyti su „XXI amžiaus“ skaitytojais.


„Visada būkite šeima“

Marija Šerienė

Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo
Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Kovo 14 dieną į Kauno katalikiškąją J. Urbšio mokyklą susirinkę fokoliarai ir jų bičiuliai paminėjo Fokoliarų judėjimo įkūrėjos Kiaros Liubik (Chiara Lubich)  (1920–2008) antrąsias mirties metines.

Minėjime buvo prisiminti svarbiausi Kiaros gyvenimo epizodai nuo 1943 m. gruodžio 7 dienos, kai ji ryžtingai visam gyvenimui ištarė Dievui „taip“, iki 2008 m. kovo 18 dieną vykusių jos laidotuvių. 1973 m. gruodžio 25 dieną Kiara rašė viso pasaulio fokoliarams: „Jei šiandien turėčiau palikti šį pasaulį ir manęs prašytų tarti paskutinį žodį, kuris išreikštų mūsų Idealą, neabejodama, kad būsiu teisingai suprasta, pasakyčiau: būkite šeima.


Igno Šeiniaus premijos laureatė

Bronius VERTELKA

Juostų audimo meno mokytoja
Zofija Jablonskienė
Autoriaus nuotrauka

Širvintų kultūros centre Valstybės atkūrimo dienos minėjime mokytojai Zofijai Jablonskienei buvo įteikta Igno Šeiniaus premija. Tokį pripažinimą 42 metų pedagoginio darbo stažą turinti širvintiškė pelnė už etninės kultūros ir tradicijų puoselėjimą, jaunosios kartos tautinių vertybių ugdymą ir skatinimą, kultūrinio savitumo branginimą, Širvintų krašto garsinimą Lietuvoje ir už jos ribų.


Seime pristatyta kunigo A. P. Kanapkos knyga

Kun. dr. Algirdas Petras
Kanapka skaito poeziją

Kovo 23 dieną, antradienį, Seimo narė Dalia Teišerskytė pakvietė į  kun. dr. Algirdo Petro Kanapkos knygos „Dievo įsakymai – šviesa širdies akims“ pristatymą Seimo Baltojoje salėje. Knyga siekia atkreipti dėmesį į Dievo įsakymus, jų laikymosi svarbą, aptariant kai kurias dorovines problemas. Be to, sustojant prie kiekvieno Dievo įsakymo, norėta atskleisti kiekviename įsakyme sudėtą Dievo meilę bei Jo rūpestį žmogumi, atskleisti įsakymų šviesą ir jėgą, kurios reikalingos įgyvendinant savąjį pašaukimą. Knyga iliustruota autoriaus nuotraukomis, kurioms rubajatus (poetinė ketureilių forma, turinti moralinį pagrindą) parašė Lietuvos rašytojų sąjungos narė Marijampolės poetė Česlova Jakštytė.


Užkrečiantys pavyzdžiai

Kovo 11-ąją šventė šalia savivaldybės

Rūta Averkienė

Dainorėliai į dangų paleidžia geltonus,
žalius ir raudonus šventinius balionus

Kovo 11-ajai skirtas renginys Varėnoje prasidėjo šv. Mišiomis Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje, kurias už Lietuvą aukojo parapijos klebonas kun. Elijus Anatolijus Markauskas. Mišiose giedojo Varėnos kultūros centro mišrus choras „Varpilė“ (vadovė Ramona Velnienė).

Po šv. Mišių vyko šventinis renginys prie savivaldybės. Jis prasidėjo Lietuvos valstybės himnu, tylos minute už žuvusiuosius, gėlių padėjimu prie Nepriklausomybės paminklo ir savanorių kapų Senojoje Varėnoje. Paskui varėniškius pasveikino Varėnos rajono savivaldybės meras Vidas Mikalauskas, palinkėjęs „būti tokiais, kokie buvome prieš dvidešimt metų – kupini ryžto, pilietinės santarvės ir didelių siekių“.


Susitikimai

Kaimo spindulys

Biržų rajono Vabalninko
seniūnas Stepas Gudas

Vabalninko (Biržų r.) seniūnas Stepas GUDAS tapo konkurso „Lietuvos kaimo spindulys 2008“ laureatu ir pelnė „Veiklaus seniūno“ vardą. Vasario 17-ąją sukako 15 metų, kai jis eina šias pareigas. Su Vabalninko seniūnu kalbėjosi „XXI amžiaus“ korespondentas Bronius VERTELKA.

 

Kokie  santykiai susiklostė tarp seniūnijos ir Bažnyčios?


Švedai pasiūlė bendradarbiauti

Rūta Averkienė

Svečiai iš Švedijos su Varėnos
Socialinių paslaugų centro darbuotojais

Varėnoje lankėsi Švedijos-Lietuvos draugijos nariai. Socialinių paslaugų centre vykusiame susitikime svečiai buvo supažindinti su socialine veikla rajone, buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės.

Susitikime dalyvavo Švedijos-Lietuvos draugijos pirmininkas Jarl Branting ir nariai: Thomas Larison, Göran Olsson, Sven Aspelond, Wala Carlsson ir Panr Lindstrom. Su svečiais susitiko Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Laima Vilbikienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Danutė Mazaliauskienė, Plėtros ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Tatjana Saulevičienė, Socialinių paslaugų centro darbuotojos.


„M“ reiškia Molėtus ir meną

Bronius VERTELKA

„Mūsų galeriją jau žino Vilniuje“, –
sako Molėtų krašto muziejaus
direktorė Viktorija Kazlienė

Meno galerijos „Akcija „M“  erdvių gali pavydėti net didmiesčiai. Čia eksponuoti savo kūrinius pageidauja ir garsūs menininkai. Bet buvo metas, kai meno galerijos reikalingumu daug kas abejojo: girdi, kas į ją eis, Molėtai – mažas provincijos miestelis. Tačiau ramybę sudrumstė Dalia Cibulskaitė ir Vygintas Čaikauskas, šiame krašte nusipirkę sodybą. Jie ir buvo galerijos steigimo iniciatoriai. Iš pradžių galeriją priglaudė kultūros centras. Žiūrėti pirmųjų parodų užsukdavo negausiai. Vienos parodos pristatymo metu žinomam saksofonininkui teko groti tuščioje salėje, o atėjusieji žvilgterėdavo ir bemat maudavo pro duris: „Taip patepliotų ir mano anūkas“. Bet  būdavo ir taip, kad peržengę galerijos slenkstį užsukdavo ir antrą, ir trečią kartą...


Nelaisvėje buvęs laisvas

Benjaminas ŽULYS

Kun. Kastytis Matulionis SJ
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Popietė Kauno V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje buvo skirta kovotojui už laisvą žodį kunigui Kastyčiui Matulioniui. Rezistencinio paveldo bendrijos „Atmintis“ pirmininkas Domas Akstinas pabrėžė, kad tuo laiku kovotojų už teisingumą buvo ne dešimtys, net ne šimtai, o tūkstančiai, bet ne apie visus yra žinoma, ne apie visus parašyta. Ypač svarbu, kad apie tuos žmones kuo daugiau sužinotų mūsų jaunimas.


Kaziuko mugėje – dzūkų dienos

Rūta Averkienė

Jaunieji dzūkai iš Varėnos
Kaziuko mugėje Vilniuje

Kovo 5–7 dienomis vykusiai tradicinei Kaziuko mugei Vilniaus etninės kultūros centras parengė specialią kultūrinę programą, kurios akcentu tapo Dzūkų dienos. Tad mugės lankytojai turėjo puikią galimybę ne tik pamatyti ir išgirsti, kaip puikiai šoka ir dainuoja dzūkai, bet ir įsigyti austų, pintų, skobtų, žiestų dzūkų meno meistrų dirbinių, paskanauti dzūkiškų skanėstų. Lietuvos regionų pristatymas Kaziuko mugės metu turėtų tapti tradiciniu renginiu, o dzūkai šiuos renginius pradėjo pirmieji.


Lietuva padeda Europai persekioti Amerikos slaptųjų tarnybų agentus

Gintaras Visockas

Kovo 22-ąją Vilniaus universiteto Centrinių rūmų Aula Parva salėje buvo surengta tarptautinė konferencija „CŽV slaptųjų sulaikymų ir ypatingųjų perdavimų programa: kas laukia Lietuvos?“ Pagrindinis šios konferencijos moderatorius – Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktorius Henrikas Mickevičius. Konferencijoje kalbėjo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas, VU Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto vadovas Dainius Žalimas, Teisės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas Algimantas Čepas. Konferencijoje pranešimus skaitė ir svečiai iš užsienio: Europos Tarybos tyrėjas Gavinas Simpsonas („Slaptieji sulaikymai ir neteisėti kalinių gabenimai Europos Tarybos valstybėse narėse“), Europos konstitucinių ir žmogaus teisių centro generalinis direktorius Volfgangas Kaleckas („Europos bylos prieš CŽV agentus ir bendradarbius“), Atviros visuomenės teisingumo iniciatyvos vyresnioji teisės specialistė Amrit Singh („Teisinės gynybos priemonės ir atsakomybė Jungtinėse Amerikos Valstijose“).


JDJ nariai gina Kauno gyventojų teises

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Piketo dalyviai prie Kauno savivaldybės

Kovo 18 dieną prie Kauno savivaldybės įvyko JDJ skyriaus „Vytis“ ir Kauno JDJ skyriaus organizuotas piketas prieš planus didinti mokesčius už šiukšlių išvežimą ir prie Kauno steigti šiukšlių deginimo įmonę. Su į kelias grupes susibūrusiais piketuotojais, kurių reikalavimus atspindėjo jų laikomi plakatai su užrašais: „Atliekų deginimas – grėsmė Kaunui“, „Atliekas reikia perdirbti, o ne žmones nuodyti deginant“, „Reikalaujame laikytis Orhuso konvencijos“, „Šiukšlių verslo diktatui – NE“, „Sumažėjus gyventojų, mažinkit valdininkų etatus ir jų algas“, bendravo Kauno vadovai bei įvairioms frakcijoms priklausantys Kauno tarybos nariai – meras A. Kupčinskas, tarybos nariai G. Žukauskas, G. Labanauskas, S. Žirgulis.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija