2010 m. gegužės 19 d.
Nr. 38
(1823)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Paminėtas Steigiamojo Seimo 90-metis

Steigiamojo Seimo nariai
prie paminklo Žuvusiems
už Lietuvos laisvę. (Vytauto
Didžiojo karo muziejaus nuotrauka)

1920 m. gegužės 15 dieną į pirmąjį posėdį Kauno miesto teatro rūmuose susirinko „demokratiniu būdu visų Lietuvos gyventojų išrinktas“ Steigiamasis Seimas. Steigiamojo Seimo pirmininku išrinktas Aleksandras Stulginskis ir vienbalsiai patvirtinta Nepriklausomybės rezoliucija. Taip buvo įgyvendinta Vasario 16-osios akto nuostata. Šiuo Seimu, sukūrusiu mūsų valstybės pagrindus ir įtvirtinusiu parlamentinę demokratiją, pradėta modernaus Lietuvos parlamentarizmo raida. Steigiamasis Seimas priėmė pirmąją nuolatinę Lietuvos valstybės Konstituciją (1922 m.), kurioje įtvirtinta parlamento pirmenybė prieš kitas šalies valdžias, priimtas žemės reformos įstatymas, įvestas litas, Lietuva daugumos pasaulio valstybių buvo pripažinta nepriklausoma de jure.

Gegužės 14 dieną, penktadienį,  paminint pirmojo Lietuvos Respublikos Seimo darbo pradžią, Seime vyko nacionalinė mokslinė konferencija „Steigiamajam Seimui – 90“. Pranešimus skaitė Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto, Mykolo Romerio universiteto, Vilniaus pedagoginio universiteto, Klaipėdos universiteto, Kauno technologijos universiteto mokslininkai, Seimo nariai. Konferencijai sveikinamąjį žodį tarė Europos Parlamento narys, Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis.

Įdomus buvo Seimo narių Algio Kazulėno pranešimas „Steigiamojo Seimo ir Atkuriamojo Seimo panašumai bei skirtumai“ ir Česlovo Juršėno „Opozicijos vaidmuo Lietuvos parlamentuose“. Išsiskyrė tokie istorikų parengti pranešimai „Steigiamasis Seimas ir Lietuvos valstybingumo pagrindai“ (doc. dr. Algirdas Jakubčionis), „Steigiamojo Seimo rinkimų įstatymo rengimas 1919 m.“ (prof. habil. dr. Mindaugas Maksimaitis), „Seimo, kaip Tautos atstovybės, konstitucinė samprata“ (prof. dr. Vytautas Sinkevičius), „Rinkimai į Steigiamąjį Seimą: aktyvumo problema“ (doc. dr. Vladas Sirutavičius), „Dievui ir Tėvynei“: krikščionių demokratų politinė strategija Steigiamajame Seime“ (Artūras Svarauskas), „Steigiamojo Seimo diplomatinės delegacijos“ (dr. Audronė Veilentienė), „Vyriausiasis Lietuvos gynimo komitetas 1920–1922 m.“ (dr. Aušra Jūrevičiūtė) ir kt.

Buvo atidarytos parodos „Steigiamajam Seimui – 90“ ir „Šiauliečiai – parlamentarizmo tradicijų puoselėtojai“.

Gaila, kad konferencijoje nedalyvavo dabartinio ar praėjusios kadencijos Seimo nariai, išskyrus pranešėjus.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija