2010 m. gegužės 19 d.
Nr. 38
(1823)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Vaidinimas apie iškilų mokslininką keistuolį

Prof. Viktoras Ruokis

Balandžio pabaigoje Lietuvos žemės ūkio universitete vyko renginiai, skirti įžymaus profesoriaus Viktoro Ruokio (1885-1971) 125-osioms gimimo metinėms. V. Ruokis gimė Daubariškės kaime, Ignalinos rajone, kur ūkininkų laukuose labai daug akmenų. Jo tėvas liepė tuos akmenis rinkti ir krauti į rietuves ežėse.  Dar vaikas būdamas, jis pastebėjo, kad akmenys nevienodi: vienas blizga, o kitas – ne, trečias atspindi šviesą didžiulėm skaidriom plokštumom. Tada V. Ruokis ir susižavėjo akmenimis, o vėliau tapo vienu žymiausių dirvožemininkų, agrochemikų ir chemikų. 1912 metais baigė Novorosijsko universiteto Odesos chemijos fakultetą, 1914 metais – Maskvos žemės ūkio institutą. 1919 metais V. Ruokis perėmė Dotnuvos dvarą, atkūrė Žemės ūkio mokyklą, vėliau tapusia technikumu. V. Ruokis dėstė Žemės ūkio akademijoje, tyrinėjo dirvožemį.

Profesoriaus 125-ųjų gimimo metinių proga vyko tarptautinė konferencija „Lietuvos mokslų akademijos nario korespondento, profesoriaus Viktoro Ruokio mokslinis palikimas“. Joje dalyvavo gausus mokslininkų  būrys iš užsienio, Lietuvos žemės ūkio specialistai, mokslininkai, studentai, visi, kurie pažinojo iškilų mokslininką, palydėjusį į gyvenimą daug iškilių žemės ūkio darbuotojų, pedagogų, mokslo daktarų, profesorių. Paskui LŽŪU  bendruomenė, svečiai iš užsienio  stovėdami ovacijomis pasveikino muzikinio kraštotyrinio vaidinimo „Viktoras Ruokis – dirvožemių ir lauko riedulių karalius“ artistus studentus, darbuotojus, dėstytojus. Spektaklio režisierius ir scenarijaus autorius – VPU Socialinės komunikacijos instituto  doc. dr. Egidijus Mažintas. Muzikiniame spektaklyje atgijo vieno spalvingiausio XX amžiaus mokslininkų prof. Viktoro Ruokio, kurio vaidmenį talentingai sukūrė  prof. Algirdas Motuzas, gyvenimas ir kūrybinė veikla. „Rašydamas scenarijų naudojausi prof. A. Motuzo ir A. Danilevičiaus knyga apie V. Ruokį, – prisipažino spektaklio režisierius. – Nekilo abejonių, kad būtent mylimas akademiko V. Ruokio mokinys ir perkels į sceną šio tragiškais laikais gyvenusio keistuolio gyvenimą.“  Spektaklyje  pasirodė ir kiti prieškario  personažai: Lietuvos prezidentas Aleksandras Stulginskis (agronomas dr. Algirdas Amšiejus), žemės ūkio ministras prelatas Mykolas Krupavičius (doc. dr. A. Gavenauskas), Lietuvos universiteto Fizikos ir matematikos fakulteto dekanas prof. Z. Žemaitis (laborantas J. Stumbras), prof. S. Kolupaila (doc. dr. V. Damulevičius),  trečioji V. Ruokio žmona (doc. dr. Svetlana Bagdonaitė-Statkevičienė), Daugėliškių valsčiaus  klebonėlis Bijūnėlis (doc. dr. Viktoras Pranckietis).

Daugelio knygų apie dirvožemius ir akmenis autorius Viktoras Ruokis griežė smuiku ir violončele, dirigavo 1924 metų Dainų šventėje chorui, mėgo dainuoti lietuvių liaudies dainas, žiemą nenešiojo  pirštinių, kepurės, palto, buvo vegetaras, valgė tik sudžiūvusias duonos kriaukšles, grūdus, vaisius, ir tai tik su kirmėle arba apipuvusius (sakydavo, jei obuolys be  kirmėlės, jau blogai) ir daržoves, aktyviai sportavo, įkūrė  LŽŪA chorą „Daina“, rengė bėgikų varžybas, pats iki solidžios senatvės važinėjo dviračiu, bėgiojo, per pertraukas tarp paskaitų vaikščiodavo rankomis žemyn galva, rašydavo stovėdamas, ant rašomojo stalo pasidėjęs taburetę. Studentams tai buvo vaikščiojanti legenda. Viktorą Ruokį amžininkai laikė labai keistu, todėl neišvengė apkalbų.  

Visi šie nutikimai, perkelti į sceną, kėlė žiūrovų susidomėjimą, kaitino aistras. „Tai nepakartojamas pastatymas Lietuvos žemės ūkio universitete, nukėlęs į senuosius laikus “, – po nuotaikingo spektaklio dalijosi nuomonėmis besiskirstydami žiūrovai.  

Žiūrovai susipažino su chemiko ir agronomo dirvožemio mokslo katedros vedėjo V. Ruokio tėvų – talentingai, šiltai suvaidintomis Onos (studentė A. Gaidauskaitė) ir Gabrieliaus (doc. dr. Romualdas Povilaitis) gyvenimo scenomis, Viktoriuko (studentas Juozas Kalinauskas) vaikyste Daubariškių kaime, Daugėliškių valsčiuje, Žemės ūkio akademijos steigimo peripetijomis ir profesoriaus gyvenimu 1971 metais, paskutinėmis dienomis.

xxi

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija