2010 m. gegužės 28 d.
Nr. 41
(1826)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Vyskupas, kurio anksti netekome

Vyskupo Vincento Padolskio (1904-1927-1940-1960) mirties 50-osioms metinėms

Bičiuliai Romoje (iš kairės):
kun. Vytautas Kazlauskas,
kun. Vincas Bartuška, vysk.
Vincentas Padolskis, kun. Jonas
Patašiusir kun. Kazimieras Senkus.
Apie 1947 metus

Prieš 50 metų, 1960-ųjų gegužės 6 dieną, Romoje mirė vysk. Vincentas Padolskis. Šis Lietuvos Katalikų Bažnyčios hierarchas, būdamas 36 metų, tapo Vilkaviškio vyskupo padėjėju su paveldėjimo teise. Ganytojo pareigas ėjo iki 1944 metų, kol per antrąją rusų okupaciją pasitraukė į Vokietiją. Jei ne ankstyva jo mirtis, daugelio jį pažinojusiųjų nuomone, galbūt Lietuva jau popiežiaus Pauliaus VI valdymo laikais būtų turėjusi lietuvį kardinolą.


Pagerbta pogrindžio spaudą leidusi vienuolė

Ses. Benvenuta Ada Urbonaitė FDCJ

Žiūrint iš šalies, o dar labiau pasaulio akimis, sesuo Ada nebuvo ypatingai išsiskirianti iš tikinčių žmonių ar seserų vienuolių. Ji nebuvo žvaigždė, kokias dabar pristato žiniasklaida. Nedidelio ūgio, neišsiskirianti ypatingu išoriniu grožiu, nedrąsi, nesiekianti dėmesio. Ir vis dėlto pačia gerąja prasme ji buvo žvaigždė, į kurią verta gerai įsižiūrėti.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija