2010 m. gegužės 28 d.
Nr. 41
(1826)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


MŪSŲ
RĖMĖJAS

 

Šiame numeryje:

Tėvynė Lietuva
vėl pavojuje…

Donskio pamokslėliai

Akli aklųjų vadovai

Kitaip –
apie sekuliarizaciją

Telšių vyskupijos
kunigų susirinkimas

Vyskupas, kurio
anksti netekome

Švč. Trejybės
šventovė –
žmogaus širdis

Popiežius apie nuodėmę, atgailą ir kankinystę

Mindaugas BUIKA

Į Šv. Petro aikštę susirinko
daugiau kaip 200 tūkstančių
tikinčiųjų iš visos Italijos paliudyti
solidarumą Šventajam Tėvui

Masinė solidarumo raiška

Pastaruoju metu popiežius Benediktas XVI nemažai kalba apie nuodėmę, esančią pačioje Bažnyčioje, ir kovos su ja bei atgailos svarbą. Tai buvo pabrėžta ir gegužės 16 dieną, Šeštinių sekmadienį, kada Italijos episkopato ir katalikiškų organizacijų paraginti, iš visos šalies į Romos Šv. Petro aikštę susirinko daugiau kaip 200 tūkstančių tikinčiųjų paliudyti solidarumą Šventajam Tėvui dabartinių išpuolių prieš jį akivaizdoje. Su neslepiamu jauduliu dėkodamas už šį palaikymą, kuris patvirtina „Italijos Bažnyčios ir žmonių didelę meilę ir gilų artumą Popiežiui“, kreipdamasis į minią šventadienio „Regina Coeli“ maldos proga Benediktas XVI pažymėjo, kad „realus priešas, kurio reikia bijoti ir su kuriuo reikia kovoti, yra nuodėmė“. Tai „dvasinis blogis, kuris kartais, deja, užkrečia ir Bažnyčios narius“, – aiškino Šventasis Tėvas, matyt, turėdamas omenyje iškilusį skaudų seksualinio išnaudojimo skandalą bei kitas problemas, rodančias, kad sekuliarizmo nuodėmingos nuostatos infiltruojamos ir į dvasinės tarnystės aplinką. Remdamasis Evangelijos mokymu (plg. Jn 17, 14), popiežius Benediktas XVI pastebėjo, kad „mes, krikščionys, nesibaiminame pasaulio, net jeigu ir turime gintis nuo jo gundymų“. Tačiau nuodėmių reikia vengti visomis išgalėmis, rodant ištikimybę Dievui gėrio ir meilės tarnystėje. Kaip tik tai stengiamasi nuolat daryti parapijų, katalikiškų asociacijų ir sąjūdžių veikloje. Pasitaikantys išbandymai turi tapti visiems Bažnyčios nariams paskata „dar didesniam atsidavimui ir nuoseklumui“ šioje tarnystėje, pabrėžė Šventasis Tėvas.


Nuolatinis Šventosios Dvasios veikimas Bažnyčioje

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI sveikina
tikinčiuosius per Sekminių iškilmę

Nėra Sekminių be Marijos

„Praėjus penkiasdešimčiai dienų po Velykų mes celebruojame Sekminių iškilmę, kurioje prisimename Šventosios Dvasios galios pasireiškimą. Ji vėjo ir ugnies pavidalais nusileido ant Apaštalų, susirinkusių į Vakarienbutį ir įgalino juos drąsiai skelbti Evangeliją visoms tautoms“, – taip popiežius Benediktas XVI apibūdino praėjusio sekmadienio didžiąją liturginę šventę. Po šv. Mišių aukos gegužės 23 dieną Šv. Petro aikštėje kalbėdamas maldininkams apie tą Apaštalų darbuose aprašytą įvykį (Plg. Apd. 2, 1–13) Šventasis Tėvas pastebėjo, kad pirmųjų Sekminių slėpinį galima būtų pavadinti Bažnyčios tikruoju „krikštu“, kuris nėra vienkartinis veiksmas.


Pranciškonų inicijuotas vilties bėgimas

Stasys POVILAITIS

„Vilties bėgimas“ Klaipėdos gatvėmis

Gegužės 23 dieną, sekmadienį, per Sekmines, trečią kartą rengtame „Vilties bėgime“ Klaipėdoje dalyvavo klaipėdiečiai, svečiai iš kitų mūsų šalies vietovių bei užsienio. Renginio tikslas – nešti viltį onkologinėmis ligomis sergantiesiems, skatinti visuomenės dosnumą sprendžiant jų sveikatos gerinimo problemas.

Bėgikų amžius įvairus – nuo mažų vaikų vežimėliuose iki garbingų pagyvenusiųjų. Sveikti, bėgti 3–10 ar daugiau kilometrų yra gerai. Tačiau bėgti už tuos, kurie serga sunkia liga, – krikščioniškiau. „Vilties bėgimo“ metu buvo renkamos lėšos Lietuvos mažųjų brolių pranciškonų inicijuoto šv. Pranciškaus dvasinės paramos centro statybai Klaipėdoje. Paramos ir labdaros renginio „Vilties bėgimas“ metu uostamiesčio gatvėse buvo pardavinėjamos simbolinės plytos.


Bendruomenėse

Į Sekmines kvietė naujasis varpas

Naujasis Veprių varpas

Savaitgalį Ukmergės rajone, Vepriuose, Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės bažnyčia minėjo 100 metų jubiliejų, vyko Sekminių atlaidai. Čia lankėsi Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, daug dvasininkų. Atvyko rajono meras Algirdas Kopūstas, savivaldybės administracijos direktorius Juozas Varžgalys, nemažai kitų iškilių asmenybių, maldininkų būriai iš visos Lietuvos.


Klebonas, fotomenininkas ir žvejys

Alvyra Grėbliūnienė

Kun. Bronius Krakevičius
savo fotoparodos atidaryme

Gegužės 27 dieną Druskininkų Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos klebonas kun. Bronius Krakevičius mini kunigystės 20-metį. Jis pats šios datos nesureikšmina – šią dieną jis pamini kasmet, nuo pat pirmųjų jam Dievo paskirtos nelengvos kunigiškos tarnystės metų be didelių iškilmių. Ypatingo pašaukimo ar ženklo tapti Kristaus apaštalu XX  amžiaus antroje pusėje  negavo. Tik Krikšto sakramentą jam suteikė tuo metu buvęs administratoriumi Dubičiuose dabartinis vyskupas Juozas Tunaitis. Gal tada viskas ir prasidėjo?..  Žinoma, kunigo šeima – paprasti kaimo žmonės ir tikėjimas jų širdyse gyvas visais laikais.


Varėnos klebonui – Pavasario angelas

Rūta Averkienė

Kunigas Pranciškus Čivilis

Gegužės 24-ąją, pirmadienį, Kauno valstybinėje filharmonijoje vyko iškilminga apdovanojimų ceremonija, kurioje simboliniais Pavasario angelais buvo apdovanoti vienuolika konkurso „Lietuvos kaimo spindulys 2009“ laureatų. Džiugu, kad šiame gražiame ir prasmingame renginyje bus pagerbtas ir Senosios Varėnos ir Babriškių klebonas kunigas Pranciškus Čivilis. Jį konkursui pasiūlė Varėnos rajono savivaldybė. Kun. P. Čivilis buvo pasiūlytas nominacijai „Kaimo dvasininkas“. Komisija iš daugiau nei 400 kandidatų, pasiūlytų 11 nominacijų, atrinko 33 labiausiai vertus pagarbos kaimo šviesuolius ir nusprendė, kad šiemet nugalėtojus rinks ne ji, o Lietuvos žmonės, t. y. naujienų portalo Delfi skaitytojai. Jiems buvo patikėta išrinkti, kuris iš trijų kandidatų kiekvienoje nominacijoje labiausiai vertas apdovanojimo. Nuo vasario 26 iki kovo 18 dienos kiekvienas Lietuvos žmogus galėjo atiduoti savo balsą vienuolikoje konkurso „Lietuvos kaimo spindulys 2009“ nominacijų.


Dailininkė ir pieštukas – neatsiejami

Gintarė MARTINAITIENĖ

Rima Baukaitė – stipri asmenybė,
tokie ir jos darbai

Šakių rotušėje atidaryta dailininkės Rimos Baukaitės darbų paroda. R. Baukaitė gimė ir augo Šakiuose, tačiau dabar neįsivaizduoja, kad galėtų gyventi kur nors kitur nei Klaipėdoje. Šiame pajūrio mieste ji priprato, susigyveno su aplinka. „Ji jau pajūrio žmogus – pažiūrėkit, kiek daug jos darbuose erdvės“, – parodos atidarymo metu kalbėjo iš Klaipėdos atvykusi dailininkės draugė.


Kunigystės fenomenas

Kun. prof. habil. dr. Romualdas
Dulskis iš VDU pristatė temą „Nuo
šamanų iki imperatorių: kunigystės
fenomenas konfucianizme ir daoizme“
Klieriko Danieliaus NARKUNO nuotrauka

Gegužės 8 dieną Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Aš Gerasis Ganytojas“ (Jn 10,11). Kunigystės fenomenas – istorija ir dabartis“, skirta Kunigų metams paminėti. Konferencijoje dalyvavo seminarijos klierikai, ji taip pat buvo atvira kiekvienam besidominčiam šia tema. Konferenciją atidarė ir pranešėjus bei klausytojus pasveikino seminarijos rektorius kun. lic. Ž. Vabuolas.


Gegužinių giedojimai

Kauno veterinarijos akademijos
liaudies muzikos ansamblis „Kupolė“
giedojo Mergelės Marijos litaniją

Gegužės 21-osios pavakarę į Klaipėdos etnokultūros centrą rinkosi miestelėnai ir svečiai susipažinti su Gegužinėmis pamaldomis (mojavomis). Renginio pradžioje direktorė Nijolė Sliužinskienė pasveikino renginio dalyvius ir pristatė svečius – Kauno veterinarijos akademijos liaudies muzikos ansamblį „Kupolę“ (vad. A. Bernatonis).

Renginio vedėjas, kunigas ir muzikologas Saulius Stumbra pristatė gegužinių pamaldų kilmę, tradicijas, kaip jos pasiekė Lietuvą, kodėl tokios populiarios liaudyje. Bandymų skirti visą mėnesį Marijos garbei būta jau V amžiuje Rytuose. Mažosios Azijos koptai skyrė visą mėnesį Jos garbei. O štai Vakaruose ši tradicija atsirado norint užgožti pagonių pavasario šventę Florą. Ta šventė buvo labai linksma: cirkai,  žaidimai, liaudis – nedaug apsirengusi, tik gėlelėm apsikaišiusi – keldavo orgijas. Nors atėjus krikščionybei ši šventė ir išnyko, bet liekanos liko.   


Seminaras apie krikščionišką pedagogiką ir psichologiją

Kun. dr. Vytautas Brilius MIC

Gegužės 17 dieną Marijampolės marijonų gimnazijoje vyko seminaras mokytojams „Krikščioniška pedagogika ir psichologija visapusiškam asmens ugdymui“. Pranešimus skaitė ses. L. Briliūtė SF, Vilniaus akademinės sielovados centro, VU, VDA lektorė, edukologijos magistrė, ir kun. dr. V. Brilius MIC, Marijonų gimnazijos direktorius.

Seminaro tikslas – padėti pedagogams geriau suvokti krikščioniškosios pedagogikos svarbą asmenybės ugdymui, socialinių ir moralinių, psichologinių principų bei krikščioniškųjų vertybių įtaką asmenybės formavimuisi. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas asmens ugdymui ir bendruomeniškumui, kai kuriems psichologiniams bendravimo aspektams.


Šiandienos iššūkių krikščionybei akivaizdoje

Emilija Janulytė

Tikybos mokymo dvidešimtmečiui
skirta šventė Šiaulių Katedroje

Gegužės 12–13 dienomis Šiaulių vyskupijoje paminėtas tikybos mokymo Lietuvoje dvidešimtmetis.

Seminare – profesorius iš Bostono   

Gegužės 12-ąją Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos seserys bei Šiaulių vyskupijos katechetikos centras Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institute organizavo susitikimą-seminarą „Šiandienos iššūkiai krikščionybei“.  Seminare dalyvavo Bostono  religinio ugdymo ir pastoracijos instituto direktorius, teologijos ir religinio ugdymo profesorius Th. Groomas.


Pagerbta pogrindžio spaudą leidusi vienuolė

Ses. Benvenuta Ada Urbonaitė FDCJ

Žiūrint iš šalies, o dar labiau pasaulio akimis, sesuo Ada nebuvo ypatingai išsiskirianti iš tikinčių žmonių ar seserų vienuolių. Ji nebuvo žvaigždė, kokias dabar pristato žiniasklaida. Nedidelio ūgio, neišsiskirianti ypatingu išoriniu grožiu, nedrąsi, nesiekianti dėmesio. Ir vis dėlto pačia gerąja prasme ji buvo žvaigždė, į kurią verta gerai įsižiūrėti.


Sveikinimai Nemakščių klebonui

Klebonas kun. Stasys Šlepavičius
ir jį pasveikinę parapijiečiai
prie Lurdo grotos
Ernestos Glazauskytės nuotraukos

Gegužės 14-ąją į vakaro gegužines šv. Mišias rinkosi Nemakščių tikintieji su intencija pasveikinti savo kleboną kun. Stasį Šlepavičių 40-ojo gimtadienio proga. Pastoracinės tarybos prašymu klebonas aukojo šv. Mišias dėkodamas Aukščiausiajam už duotus metus ir kviesdamas susirinkusiuosius padovanoti jam pačią brangiausią dovaną – maldą. Mūsų klebonas kunigas Stasys savo laiką žemėje skaičiuoja jau nebe metais, o nuveiktais darbais. Jo darbštumas, atkaklumas, valia kurti grožį tą vakarą pavirto maldomis už stiprybę vykdyti savo pašaukimą, šimtais gėlių žiedų ir tūkstančiais pasakytų šiltų žodžių. Nors nebuvo derinama ir tariamasi dėl klebono pagerbimo, bet sveikintojų eilė nusidriekė per visą erdvią bažnyčią. Kleboną sveikino Nemakščių seniūnijos darbuotojai, parapijos pastoracinės tarybos nariai, Nemakščių bendruomenės santalkos atstovai, Nemakščių darželio kolektyvas, bažnyčios choristai ir ministrantai, šeimos ir tikintieji, kurie remia klebono sumanymus ir padeda juos paversti tikrove. Jaudulio ašaros suspindo klebono Stasio akyse, kai Marytės ir Algimanto Glazauskių bei Reginos ir Antano Pratašių šeimos padovanojo liaudies meistro iš Tryškių (Telšių r.) Prano Dužinsko sukurtą angelo statulėlę. (Šioje parapijoje klebonas yra tarnavęs ir sukūręs daug prasmingų darbų.) Šios šeimos perdavė ir meistro Prano pačius gražiausius linkėjimus ir nuoširdžiausius žodžius. Šv. Mišių pabaigoje pastoracinės tarybos narių prašymu klebonas pašventino žvakę, kurią uždegėme jo išpuoselėtoje Lurdo grotoje, bei nuoširdžiai padėkojo už parodytą dėmesį ir sveikinimus.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija