2010 m. gegužės 28 d.
Nr. 41
(1826)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Popiežius apie nuodėmę, atgailą ir kankinystę

Mindaugas BUIKA

Į Šv. Petro aikštę susirinko
daugiau kaip 200 tūkstančių
tikinčiųjų iš visos Italijos paliudyti
solidarumą Šventajam Tėvui

Masinė solidarumo raiška

Pastaruoju metu popiežius Benediktas XVI nemažai kalba apie nuodėmę, esančią pačioje Bažnyčioje, ir kovos su ja bei atgailos svarbą. Tai buvo pabrėžta ir gegužės 16 dieną, Šeštinių sekmadienį, kada Italijos episkopato ir katalikiškų organizacijų paraginti, iš visos šalies į Romos Šv. Petro aikštę susirinko daugiau kaip 200 tūkstančių tikinčiųjų paliudyti solidarumą Šventajam Tėvui dabartinių išpuolių prieš jį akivaizdoje. Su neslepiamu jauduliu dėkodamas už šį palaikymą, kuris patvirtina „Italijos Bažnyčios ir žmonių didelę meilę ir gilų artumą Popiežiui“, kreipdamasis į minią šventadienio „Regina Coeli“ maldos proga Benediktas XVI pažymėjo, kad „realus priešas, kurio reikia bijoti ir su kuriuo reikia kovoti, yra nuodėmė“. Tai „dvasinis blogis, kuris kartais, deja, užkrečia ir Bažnyčios narius“, – aiškino Šventasis Tėvas, matyt, turėdamas omenyje iškilusį skaudų seksualinio išnaudojimo skandalą bei kitas problemas, rodančias, kad sekuliarizmo nuodėmingos nuostatos infiltruojamos ir į dvasinės tarnystės aplinką. Remdamasis Evangelijos mokymu (plg. Jn 17, 14), popiežius Benediktas XVI pastebėjo, kad „mes, krikščionys, nesibaiminame pasaulio, net jeigu ir turime gintis nuo jo gundymų“. Tačiau nuodėmių reikia vengti visomis išgalėmis, rodant ištikimybę Dievui gėrio ir meilės tarnystėje. Kaip tik tai stengiamasi nuolat daryti parapijų, katalikiškų asociacijų ir sąjūdžių veikloje. Pasitaikantys išbandymai turi tapti visiems Bažnyčios nariams paskata „dar didesniam atsidavimui ir nuoseklumui“ šioje tarnystėje, pabrėžė Šventasis Tėvas.


Nuolatinis Šventosios Dvasios veikimas Bažnyčioje

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI sveikina
tikinčiuosius per Sekminių iškilmę

Nėra Sekminių be Marijos

„Praėjus penkiasdešimčiai dienų po Velykų mes celebruojame Sekminių iškilmę, kurioje prisimename Šventosios Dvasios galios pasireiškimą. Ji vėjo ir ugnies pavidalais nusileido ant Apaštalų, susirinkusių į Vakarienbutį ir įgalino juos drąsiai skelbti Evangeliją visoms tautoms“, – taip popiežius Benediktas XVI apibūdino praėjusio sekmadienio didžiąją liturginę šventę. Po šv. Mišių aukos gegužės 23 dieną Šv. Petro aikštėje kalbėdamas maldininkams apie tą Apaštalų darbuose aprašytą įvykį (Plg. Apd. 2, 1–13) Šventasis Tėvas pastebėjo, kad pirmųjų Sekminių slėpinį galima būtų pavadinti Bažnyčios tikruoju „krikštu“, kuris nėra vienkartinis veiksmas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija