2010 m. gegužės 28 d.
Nr. 41
(1826)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Šiandienos iššūkių krikščionybei akivaizdoje

Emilija Janulytė

Tikybos mokymo dvidešimtmečiui
skirta šventė Šiaulių Katedroje

Seminarą „Šiandienos iššūkiai
krikščionybei“ veda teologijos
ir religinio ugdymo profesorius
Th. Groomas iš Bostono

Gegužės 12–13 dienomis Šiaulių vyskupijoje paminėtas tikybos mokymo Lietuvoje dvidešimtmetis.

Seminare – profesorius iš Bostono   

Gegužės 12-ąją Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos seserys bei Šiaulių vyskupijos katechetikos centras Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institute organizavo susitikimą-seminarą „Šiandienos iššūkiai krikščionybei“.  Seminare dalyvavo Bostono  religinio ugdymo ir pastoracijos instituto direktorius, teologijos ir religinio ugdymo profesorius Th. Groomas.

Seminaras, kuriame dalyvavo nemažas būrys mokytojų, studentų, vienuolių, dėstytojų ir kitų tikybos mokymu besidominčių žmonių, buvo aktyvus: kelis kartus profesorius paskaitą keitė į gyvas diskusijas, kviesdamas susimąstyti, kiek jo aptarti klausimai yra aktualūs Lietuvoje ir, konkrečiai, Šiaulių vyskupijoje, kiekvieno katecheto asmeninėje pedagoginėje veikloje.

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis

Gegužės 13 dieną šventė prasidėjo tikybos mokymo dvidešimtmečiui skirtomis šv. Mišiomis Šiaulių Katedroje. Pamoksle Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pabrėžė, jog  šis džiugus susibūrimas yra  nuoširdi padėka už Šventosios Dvasios veikimu jau  net dvidešimtį  metų dėstomas tikybos pamokas. Jis džiaugėsi vyskupijos Katechetinio centro darbu, o ypač  kapeliono kunigo Tado Rudžio ir centro vadovės Danutės Kratukienės veikla, ir paragino kunigus ir tikybos mokytojus skirti didesnį dėmesį šeimoms, kurių atžalos neseniai priėmė Pirmosios Komunijos sakramentą. Dažnas atvejis, kai  po Pirmosios Komunijos vaikai, vėl patekę į nuliūdusių, pavargusių, viltį praradusių tėvų aplinką, nebeišgali išlaikyti dvasinės ugnelės,  atšąla.  

 Gilinosi į pašaukimų temą

Šiaulių miesto Kultūros centre pirmiausia buvo pristatyta Šiaulių vyskupijos Katechetikos centro veikla, paskelbti  tikybos mokymo dvidešimtmečiui organizuoto mokinių konkurso „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją“ (Mk 16,15) rezultatai bei nugalėtojai.

Savo darbuose mokiniai gilinosi į pašaukimų temą ir tai išreiškė įvairiomis meninėmis formomis. Pradinių klasių mokiniai savo piešiniuose vaizdavo Biblijos veikėjus, penktokai–aštuntokai rengė pranešimus apie vietos parapijas, šventuosius, tikėjimo liudytojus, devintokai–dvyliktokai konkursui pateikė pašaukimus liudijančių įdomių fotodarbų.

Atsivertimo istorija

Kultūros centre veikė mokinių paroda, jie skaitė pranešimus ir atliko muzikos kūrinius. Pranciškonas vienuolis Paulius Vaineikis atvirai papasakojo savo atsivertimo istoriją. Kai augo, nepažinojo Dievo. Bandė pats būti savo gyvenimo šeimininku. Pasirinkimus sąlygojo geri motyvai: noras padėti motinai, noras išpirkti kaltes... Mirus motinai, jis ėmė mąstyti, kokia turinti būti gyvenimo prasmė. Po labai sunkaus mėnesio, nepažįstamam žmogui prakalbus apie Dievą, jis išgirdo mintį, jog žmonėms be Dievo nėra ateities, ir atsivėrusioje šviesoje pamatė visą savo devyniolikos metų gyvenimą. „Balsas tarė: „Aš esu“... Pradėjau verkti. Kai baigėsi ašaros, užliejo ramybė. Tai norėčiau įvardinti kaip atgimimą. Suvokiau – aš naujas žmogus.“

Paskelbti laureatai

Buvo paskelbti mokinių konkurso „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją“ laureatai.  Mažiausiųjų grupėje  pirmąją vietą pelnė Kelmės rajono Gailių pagrindinės mokyklos pirmokė Martyna Lymantaitė. Penktų–aštuntų klasių grupėje nugalėtoja tapo Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos komanda: Monika Vančiauskaitė, Edvardas Volkovas, Greta Čepulytė, Raminta Mogilaitė, Eulalija Skėlaitė. Gimnazijos pirmų–ketvirtų klasių grupėje lyderiu pripažintas Radviliškio Vaižganto gimnazijos moksleivis Deividas Arcišauskas už fotodarbą  „Pašaukimui amžius ne riba“ .

Apdovanojimai buvo įteikti ir antrųjų, trečiųjų vietų laimėtojams. Mokytojai, padėję pasirengti konkursui, gavo padėkos raštus.

Inesės Ratnikaitės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija