2010 m. gegužės 28 d.
Nr. 41
(1826)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Gegužės 18 dieną Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko Telšių vyskupijos kunigų mėnesinis susirinkimas. Susirinkimas pradėtas malda, kuriai vadovavo Telšių ganytojas J. Boruta SJ. Paskui Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. bažn. t. lic. Remigijus Saunorius susirinkusiesiems pristatė svečius: laikinai einantį Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus pareigas Algimantą Janušauską, Kelių direkcijos Eismo saugumo skyriaus vedėjo pavaduotoją Antaną Čerešką, Kelių direkcijos Eismo saugumo skyriaus vyriausiąją specialistę Eglę Nemanytę, Lietuvos policijos eismo priežiūros tarybos vyresnįjį specialistą Vigandą Imbrasą,  Telšių apskrities VPK Kelių policijos skyriaus vyresnįjį specialistą Ramūną Stasiulį,  VĮ „Telšių regiono keliai“ direktorių Romualdą Kačerauską,  VĮ „Telšių regiono keliai“ direktoriaus pavaduotoją Stasį Armalį.

Į kunigus kreipėsi ir projektą „Saugokime vieni kitus kelyje“ pristatė Lietuvos automobilių kelių direkcijos l. e. direktoriaus pareigas A. Janušauskas. Jis kvietė parapijose dirbančius kunigus aktyviai dalyvauti projekte, nuolat priminti tikintiesiems kelių eismo taisykles, paraginti rinktis saugų greitį ir pagarbiai elgtis su eismo dalyviais.

Paskui pristatymo Telšių vyskupas J. Boruta SJ pristatė Lietuvos Vyskupų konferencijos plenarinio posėdžio metu nagrinėtus klausimus, kalbėjo apie galimybes bažnyčių ir parapijų veiklai naudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas.

Po konferencijos Telšių Katedroje vyskupui J. Borutai vadovaujant kunigai aukojo šv. Mišias. Telšių vyskupas homilijoje kalbėjo apie Dievo Motinos Marijos motinystės dovaną žmonijai ir tikinčio žmogaus kelionę glaudžiantis prie Dievo Motinos. Po šv. Mišių Katedros kriptoje buvo meldžiamasi prie kankinio Dievo tarno vyskupo V. Borisevičiaus meldžiant, kad jis būtų iškeltas į altorių garbę.

Po bendros maldos bei pietų Telšių vyskupijos kunigams ir visuomenei buvo pristatytas specialiai iš Vilniaus atvažiavęs Vidaus reikalų ministerijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras, saugos diržų efektyvumo įrenginiai, Telšių apskrities VPK Kelių policijos naujausia technika. Visi į atvykusieji į renginį galėjo įsigyti švietėjiškų leidinių saugaus eismo tema, šviesą atspindinčių atšvaitų.

Tai dar vienas gražus bendradarbiavimo tarp Katalikų Bažnyčios ir valstybinių institucijų siekiant bendro žmonių bei visuomenės gėrio pavyzdys ir projektas.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija