2010 m. birželio 9 d.
Nr. 44
(1829)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Palaimintuoju paskelbtas saugumo policijos nužudytas lenkų kunigas

Kun. Ježio Popieliuškos
beatifikacijos ceremonija

Sekmadienį Varšuvoje apie 250 tūkst. tikinčiųjų dalyvavo ceremonijoje, kurios metu palaimintuoju buvo paskelbtas prieš 25 metus komunistinės Lenkijos saugumo policijos nužudytas katalikų kunigas ir opozicijos aktyvistas Ježis Popieliuška (Jerzy Popieluszko). Komunistinės Lenkijos saugumo agentai 37 metų J. Popieliušką, kuris tarnavo Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčioje Varšuvos Žolibožo priemiestyje ir aktyviai palaikė profesinių sąjungų judėjimą „Solidarumas“, žiauriai nužudė 1984 metais.

Kun. J. Popieliuška gimė Palenkės kaime 1947 metais. Baigęs vidurinę mokyklą, 1965 metais įstojo į Varšuvos kunigų seminariją. Studijas teko laikinai nutraukti, nes 1966 metais buvo paimtas į armiją, kur už tvirtas religines pažiūras jam teko patirti pažeminimų. 1972 metų gegužės 28-ąją priėmė kunigo šventimus. 1980 metais Lenkijoje gimus nepriklausomam darbininkų judėjimui, kunigas Popieliuška tapo neoficialu Varšuvos fabrikų kapelionu: važinėjo po visą Lenkiją, bendravo su darbininkais, aukojo jiems šv. Mišias, organizavo piligrimines keliones. 1981 metų gruodžio mėnesį Lenkijoje įvedus karinę padėtį, kun. J. Popieliuška veiklos nenutraukė. Garsas apie jo drąsią veiklą sklido po visą Lenkiją, žavėjo darbininkiją ir, aišku, erzino komunistus. Trys saugumo pareigūnai, persirengę kelių inspekcijos uniformomis, 1984 metų spalio 19-osios naktį sustabdė iš susitikimo su darbininkais Bydgoščiaus mieste grįžtančio kunigo automobilį. Sumuštas kunigas buvo įgrūstas į automobilio bagažinę. Po kelių valandų, nežinia dar gyvas ar jau miręs, buvo įmestas į Vyslą.

Popiežiui Benediktui XVI beatifikacijos šv. Mišiose Varšuvos centre  atstovavo Vatikano Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas arkivyskupas Angelas Amatas. Ceremonijoje po atviru dangumi taip pat dalyvavo apie šimtas vyskupų. Apeigos vyko Varšuvos J. Pilsudskio aikštėje – itin simbolinėje vietoje, kur 1979 metais ką tik išrinktas popiežius Jonas Paulius II aukojo istorines savo pirmosios piligriminės kelionės į tuomet dar komunistinę Lenkiją šv. Mišias. Kun. J. Popieliuškos relikvijos buvo nešamos Varšuvos gatvėmis ir palaidotos Dieviškosios Apvaizdos šventovėje – įspūdingoje bažnyčioje Vilanovo priemiestyje, maždaug už 12 km nuo Pilsudskio aikštės.

2001 metais Vatikanas pradėjo kun. J. Popieliuškos beatifikacijos procesą, o 2008-aisiais Popiežius sutiko jį paspartinti. Praėjusių metų gruodį Benediktas XVI pasirašė dekretą dėl Dievo tarno J. Popieliuškos kankinystės. Kadangi J. Popieliuška buvo pripažintas kankiniu, jo beatifikacijos bylai nereikia stebuklo įrodymų. Praėjusiais metais Lenkijos prezidentas Lechas Kaczynskis „Solidarumo“ kapelionui po mirties suteikė aukščiausią šalies apdovanojimą – Baltojo Erelio ordiną. Kunigo  kapą Varšuvos Šv. Stanislovo Kostkos parapijos bažnyčios šventoriuje per 25 metus aplankė daugiau kaip dvidešimt milijonų žmonių. Prie jo kapo meldėsi popiežiai Jonas Paulius II ir Benediktas XVI.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija