2010 m. birželio 16 d.
Nr. 46
(1831)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Šventasis Tėvas apie politikos pašaukimą

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI ir prezidentas
Dimitris Christofijas prie arkivyskupo
Makarijo III (1913–1977) paminklo

Skatinti pasitikėjimo aplinką

Popiežius Benediktas XVI per apaštalinį vizitą į Kiprą susitikęs su šalies visuomenės veikėjais ir diplomatinio korpuso nariais pasidalijo savo įžvalgomis apie politinės tarnystės svarbą. Tai buvo aktualios mintys, skirtos savotiškai politikos reabilitacijai, kadangi korupcijos bei pačių politikų moralinio nuosmukio akivaizdoje šios veiklos prestižas yra smarkiai kritęs. Susitikimas birželio 5 dieną Kipro sostinėje Nikozijoje vyko šalies prezidento Dimitrio Christofijo rezidencijoje po trumpo privataus pasimatymo su respublikos vadovu ir jo šeimos nariais.


Į Vakarų ir Rytų krikščionių bendrystę

Mindaugas BUIKA

Šventasis Tėvas sveikinasi su Kipro
Stačiatikių Bažnyčios primu
arkivyskupu Chrizostomu II

Brangus apaštalų misijos paveldas

Iš popiežiaus Benedikto XVI šešiolikos užsienio apaštalinių kelionių vizitas į Kiprą buvo pirmasis vizitas į stačiatikių daugumos šalį. Birželio 5 dieną Šventąjį Tėvą priimdamas savo rezidencijoje Kipro Stačiatikių Bažnyčios primas arkivyskupas Chrizostomas II priminė senąją vietinės krikščionybės istoriją, kuriai pradžią davė čia misijų veiklą pradėję apaštalai šv. Barnabas ir šv. Paulius. „Per dutūkstantmetę savo istoriją mūsų Bažnyčia patyrė didelio dvasinio vaisingumo ir klestėjimo laikotarpius, – su pasididžiavimu kalbėjo arkivyskupas Chrizostomas. – Dvasiškai apsišvietę mūsų vyskupai dalyvavo visuose Ekumeniniuose Bažnyčios Susirinkimuose, kuriuose dažnai vaidino vadovaujantį vaidmenį“. Kipro Bažnyčios primas pažymėjo, kad nors jo bendruomenė narių skaičiumi nėra didelė (apie 700 tūkstančių), tačiau tradiciškai užima svarbią vietą stačiatikybėje ir plėtoja broliškus santykius su visomis Bažnyčiomis. Ekumeniškai gana aktyvus arkivyskupas Chrizostomas, kuris buvo vienas pirmųjų stačiatikių vadovų, 2006 metais Vatikane aplankęs popiežių Benediktą XVI, pripažino, kad dabartinis XXI amžius yra dialogo amžius, todėl tarpbažnytinis bendradarbiavimas turi būti stiprinamas siekiant abipusio supratimo, suartėjimo ir susitaikymo.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija