2010 m. birželio 16 d.
Nr. 46
(1831)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Kapsukas įveikė Vytautą Didįjį

Vytauto Didžiojo paminklas atsidūrė
parko gilumoje ir tapo menkai pastebimas
Ričardo Šaknio nuotrauka

Gegužės 22 dieną Marijampolėje iškilmingai atidengtas ir pašventintas paminklas Vytautui Didžiajam, sukurtas skulptoriaus J. Narušio. Paminklas pastatytas parko gilumoje, menkai pastebimas, paskendęs tarp medžių, mažai lankomoje vietoje. Jau dabar kalbama, kad paminklą reikės perkelti į tinkamesnę vietą, o tam tektų surinkti dar ne mažiau kaip 50000 litų. Miesto vyr. architektas A. Lukoševičius sako, kad paminklas pastatytas neparengus viso parko sutvarkymo projekto, tačiau vietos Vytautų klubas skelbia: „Mūsų paminklas yra pergalės paminklas“. Kodėl šis paminklas atsidūrė krūmuose?


Devynis kartus pamatuok

Ruošiamasi atidengti paminklą
Vytautui Didžiajam
Manto Pilkausko nuotrauka

Pavasarį Marijampolės savivaldybės administracijoje buvo svarstomas Vytauto parko rekonstrukcijos projektas, kurį rengė UAB „Travėja“. Su projektu buvo supažindinta visuomenė ir, kaip matyti iš atsiliepimų spaudoje, buvo pareikšta pastabų ir abejonių. Susipažinus su projekto eskizais ir pasivaikščiojus po senąjį Marijampolės parką, kilo noras išreikšti savo požiūrį į parko tvarkymą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija