2010 m. birželio 16 d.
Nr. 46
(1831)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Iš dar neišleistos knygos „Nusigandusi širdis“

Poetas Jonas Juškaitis 1999 metais
Kaune, Maironio lietuvių literatūros
muziejuje, su „Poezijos pavasario
“laureato ąžuolo vainiku

Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Jonas Juškaitis 2009 metais išleido keturioliktąją savo knygą – naują lyrikos rinkinį „Žemei labiausiai patinka žmogaus šešėlis“, kurią iliustravo 2009 m. balandžio 30 dieną Amžinybėn išėjusios žmonos Joanos Danutės Žilaitytės-Juškaitienės spalvotais piešiniais, paruošė ir parašė įvadą pomirtinei žmonos novelių ir apsakymų rinktinei „Paukščiai viršum vaivorykštės“, pasirodžiusiai 2010 metais. Abi knygas išleido „Žaros“ leidykla.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija